Fulltextové vyhledávání

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.
Drobečková navigace

Úvod > Služby > CHB > Poslání, zásady, cíle

Poslání, zásady, cíle

Posláním našeho chráněného bydlení je poskytovat službu tak, aby uživatel mohl vést co nejsamostatnější život srovnatelný s životem svých vrstevníků. Podporujeme udržení dobrých vztahů s rodinou, příbuznými a přáteli uživatelů. Podporujeme samostatnost, soběstačnost a prosazování vlastní vůle uživatelů na základě jejich individuálních potřeb a možností, zájmů a zálib. Učíme uživatele chápat svět kolem nás a společně v něm žít. 

Zásady 

  • Respektování důstojnosti - uživatel je vždy plně respektován, bez snižování vlastní důstojnosti. Jsou respektovány jeho kulturní, náboženské i jiné zvyky a potřeby. Zaměstnanci si váží každého člověka jako jedinečné bytosti, vyzdvihují jeho kladné stránky a chrání jeho lidská práva. 
  • Svobodná volba - uživatel má volbu rozhodovat se podle vlastního uvážení, zaměstnanci ho vhodně motivují, zabezpečují dostatečné informace, na jejichž základě se on rozhoduje. Uživatel si sám vybírá veškeré aktivity a rozhoduje o míře podpory ze strany zaměstnanců. 
  • Individuální přístup ke každému uživateli.
  • Profesionalita a odbornost - službu poskytuje kvalifikovaný personál, který si průběžně doplňuje poznatky cíleným vzděláváním, získané informace a zkušenosti využívá při práci s uživateli. 
  • Dodržování lidských práv a základních svobod

   Cíle

  • Pomoc a podpora uživatelům při rozvoji jejich sociálních kompetencí, vedoucích k větší samostatnosti, nezávislosti a individuálnímu rozvoji (např. zvládnutí sebeobsluhy vč. hygieny, vhodné využití volného času, znalost svých práv, schopnost orientovat se ve službě Chráněného bydlení, využívání veřejných služeb, uplatňování vlastní vůle).
  • Seberealizace a zdokonalování manuálních dovedností uživatelů (např. prací v chráněných dílnách).
  • Integrace uživatelů, tj. začleňování uživatelů do každodenního života většinové společnosti. 
  • Zapojení rodinných příslušníků do života uživatelů, podpora vztahů uživatelů s rodinou a přáteli. 
  • Podpora a rozvoj zájmů a koníčků uživatelů pomocí individuální a skupinové zájmové činnosti v oblasti kulturní a sportovní.