Stravování

Příprava jídel je zajišťována vlastní kuchyní.

Na našich odděleních se stravujeme v souladu s principy programu BON APPETIT – což ve zkratce znamená, že se snažíme umožnit našim uživatelům kvalitní zážitek z jídla a podpořit samostatnost uživatelů po co možná nejdelší dobu. Cílem a přáním všech je také zachování důstojnosti uživatele a důvěry v pracovníky i tehdy, kdy jsou již zcela závislí na naší péči.

Při stolování bereme v úvahu individuální zvyky každého uživatele. Zapojením uživatelů do přípravy a úklidu jídelny vyjadřujeme uživatelům jejich důležitost při spolupráci.

Strava je podávána 5x denně a její skladba je přizpůsobena věku a zdravotnímu stavu uživatelů v souladu se zásadami správné výživy.

Obědy si uživatelé v pracovních dnech vybírají ze dvou jídel.

Výběr stravy probíhá z předem zveřejněného jídelního lístku. Své podněty a připomínky k tvorbě jídelních lístků mohou uživatelé vyjadřovat na pravidelných schůzkách stravovací komise, kterých se může účastnit kdokoli z uživatelů, nebo se s nimi obrátit na svého klíčového pracovníka, vedoucí pracovníky Domova, sociální pracovnice nebo kohokoliv z pracovníků, ke kterému májí důvěru.

Ke snadnějšímu rozhodování při výběru jídel slouží obsáhlá fotodokumentace, která usnadňuje výběr zejména uživatelům s komunikačním hendikepem.

Nabízíme tři základní druhy diet – racionální – běžná strava, šetřící – při onemocnění zažívacího traktu, diabetickou – při onemocnění cukrovkou.

Jídlo je uživatelům podáváno v jídelnách na odděleních, které jsou pohodlně zařízeny.

V některých případech, kdy prostor jídelny z nějakých důvodů nevyhovuje, je možno podávat jídlo přímo v pokoji uživatele - formou tabletového systému. Tabletový systém se také využívá v případě, že uživatel se dostaví na jídlo později. Strava se do tabletového systému uschová.

Na odděleních je stále připraven pestrý výběr nápojů k zajištění pitného režimu. Na jednotlivých odděleních mají uživatelé k dispozici lednice k uložení vlastních potravin.

 

Ukázku jídelníčků najdete zde:

/data/File/JÍDELNÍČEK červen 1.pdf

/data/File/JÍDELNÍČEK červ 2.pdf