Sociální služby Šebetov


k navigaci

Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace

 

V současné době pracujeme na zcela nových webových stránkách našeho zařízení (ve složce Aktuality najdete základní informace o našich službách).

Děkujeme za trpělivost.

Pokud budete mít nějaké dotazy, rádi Vám je zodpovíme telefonicky (tel.: 516 465 438), e-mailem (posta@socialnisluzbysebetov.cz) nebo osobně.

 

 

 

 

Každý člověk má svou cenu bez ohledu na odlišnost, zdravotní stav a věk.

Proto je třeba k lidem s handicapem a seniorům

přistupovat s úctou a snahou o pochopení.

  

 

Dovolte mi, abych Vám představila naše zařízení.

 

Sociální služby Šebetov, p.o., dříve Ústav sociální péče Šebetov, poskytují sociální služby od roku 1953.

Zařízení je umístěno v zámku. Součástí je další budova tzv. Pavilon, který je z roku 1986. Původně bylo naše zařízení určeno pouze pro ženy. V roce 2006 k nám byl poprvé jako náš klient přijatý také muž. V současné době je kapacita 160 klientů, z toho je 9 mužů. O klienty pečuje 130 zaměstnanců.

 

Sociální služby Šebetov, p.o., má pobytovou službu: DOMOV pro osoby se zdravotním postižením

s cílovými skupinami:

 

- Osoby s chronickým onemocněním

 

- Osoby s jiným zdravotním postižením

- Osoby s kombinovaným postižením

 - Osoby s mentálním postižením

- Osoby s tělesným postižením

- Osoby se zdravotním postižením

  
 

Věková struktura cílové skupiny:

 

- Mladí dospělí (19-26 let)

- Dospělí (27-64 let)

- Mladší senioři (65-80 let)

- Starší senioři (nad 80 let)

 

 

SS Šebetov nemohou poskytovat sociální služby níže uvedeným skupinám osob:

  

- osoby s chronickým duševním onemocněním,

 

 - osoby s autismem,

 - osoby nevidomé a neslyšící,

 - osoby závislé na návykových látkách (včetně závislosti na alkoholu),

  - osoby, jejichž chování narušuje kolektivní soužití z důvodu agresivního chování (ohrožuje sebe, ostatní),

  - osoby, u nichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

  - osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci.

 

Posláním SS Šebetov je zajistit handicapovaným lidem v nepříznivé životní situaci, kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí, potřebnou individuální pomoc a podporu. SS Šebetov se těmto lidem snaží umožnit prožití důstojného a plnohodnotného způsobu života s důrazem na udržení a využívání přirozených vztahových vazeb s jejich rodinami a přáteli.

To vše za akceptování jejich práv, osobních přání a potřeb a v souladu s možnostmi zařízení.

 

Cílem SS Šebetov je poskytnout bezpečnou a odbornou sociální a ošetřovatelskou péči a zajistit lékařskou službu pro osoby, kterým poskytují sociální pobytovou službu.

Zároveň je naší snahou vytvářet podmínky, aby uživatelé, kterým poskytujeme sociální službu, mohli:

- uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace

- byla aktivně podporována jejich soběstačnost

- byly zajištěny podmínky pro jejich důstojný život

- měli možnost aktivně využívat místní instituce a přirozené vztahové sítě

 

 Naše zařízení je rozděleno na oddělení:

 

 - oddělení se zdravotním postižením

 

  - oddělení určené pro seniory

  - oddělení se zvýšeným dohledem

  - oddělení určené pro přípravu na „samostatné bydlení“ v rámci sociálně aktivizačních činností.

 

Sociální služby Šebetov, p.o. prošly výraznou rekonstrukcí. V průběhu uplynulých let probíhaly v zařízení stavební úpravy, v rámci nich byly také využity půdní prostory. To vše s cílem zlepšení ubytovacího a životního standardu našich klientů.

 

V našem zařízení žijí lidé, kteří potřebují péči a také sociální podporu. Naše klienty vnímáme především jako člověka, osobnost, ne jenom v návaznosti na jeho diagnózu. Přistupujeme k našim klientům individuálně s ohledem na jejich potřeby, přání.

 

Svůj domov u nás nachází lidé z blízkého okolí, pro které je velmi důležitá znalost okolí, prostředí a zároveň mají blízko také rodinní příslušníci ke svým bližním.

 

Součástí individuálního přístupu ke klientům je také umožnění v rámci sociálně aktivizační činnosti našim klientům, kteří prošli odpovídající přípravou, žít v tzv. samostatném bydlení v bytech mimo naše zařízení. Tito lidé žijí svůj samostatný život s podporou pracovníka přímé obslužné péče – asistenta – s možností určovat si a v návaznosti na to plánovat svůj denní režim, stravování a další činnosti tak, jak jim to vyhovuje. Lidé, kteří dlouhá léta žili a byli závislí na tzv. ústavní péči, nechtějí úplně zrušit veškeré kontakty s klienty, ale i se zaměstnanci. Za celé ty roky se vytvořily vazby, které pro ně svým způsobem znamenají bezpečí a jistotu. Takže velmi rádi k nám přichází, ale s radostí se vrací k sobě domů.

 

Lidé, kteří potřebují trvalou péči, ji mají u nás. Pocit bezpečí a jistoty se jim snaží vytvořit náš tým pracovníků. Velkou radost mám z našeho klubu seniorů, kde se schází pravidelně dvakrát týdně a jejich aktivity jsou zaznamenány ve fotodokumentaci. Radost máme také z naší terapie, činnosti našich dílen. Produkty, výrobky z těchto dílen, jsou prodávány v rámci jarmarku, který probíhá každý rok v měsíci září v našem zařízení, ale také na akcích pořádaných zřizovatelem JMK.

 

Součástí života našich klientů je také podpora partnerského soužití. V našem zařízení proběhly dvě svatby, které s radostí připravovali naši zaměstnanci. Samozřejmostí je také duchovní podpora, pravidelně jsou u nás slouženy mše. Snažíme se o to, aby lidé, kteří u nás žijí, žili co nejplnohodnotnějším životem.

 

Ing. Zdeňka Vašíčková, ředitelka Sociálních služeb Šebetov, p.o.

 

 

 

 

 

 

nahoruKontakt

Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace

Šebetov 1
679 35 Šebetov

Tel./Fax: +420 516 465 438
posta@socialnisluzbysebetov.cz
www.socialnisluzbysebetov.cz

IČO: 00838446

ID datové schránky: 62yk733


www.socialnisluzbysebetov.cz

Sociální služby ŠEBETOV Životní problémy zdravotně postižených nejsou pouze jejich zálezitostí, nýbrž vecí nás VŠECH.