Aktuality

UPOZORNĚNÍ PRO OPATROVNÍKY A RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ

Upozorňujeme, že od 3.6.2018 z důvodu nevyužívání možnosti ze strany opatrovníků a rodinných příslušníků uživatelů obrátit se osobně na sociální pracovnice první neděli v měsíci, nebudou sociální pracovnice v tyto neděle přítomny na sociálním úseku.

Informovat se o průběhu služby, projednat stížnosti na kvalitu služeb, připomínky, podněty, dotazy lze v běžné pracovní době sociálních pracovnic (pondělí až pátek).

 

---------------

Proběhlo výběrové řízení na veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava nádvoří včetně podkladních vrstev - havarijní stav", "Obslužná komunikace kolem objektu Zámek. Práce na těchto zakázkách právě probíhají.