Aktuality

Proběhlo výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava nádvoří včetně podkladních vrstev - havarijní stav". Práce na této zakázce již byly zahájeny.

------------------------

Z kulturních akcí připravujeme pro naše klienty, zaměstnance a rodinné příslušníky:

16. června 2018 - výlet do Hlinska - Peklo Čertovina

30. června - 7. července 2018 - dovolená v Chorvatsku