Snoezelen

V zařízení je zřízena multismyslová místnost – SNOEZELEN, kterou mohou uživatelé navštěvovat dle svého zájmu pravidelně, individuálně nebo ve skupině.

Snoezelen

-snoezelen terapie je určena pro uživatele DZR a DOZP, probíhá v místnosti snoezelen v budově DOZP, na odd. Z3

-probíhá od pondělí do pátku, dle stanoveného rozpisu, pod vedením aktivizačních pracovnic, skupinově nebo individuálně

-prostředí snoezelenu plní funkci relaxační, poznávací a interakční. Cílem terapie je celkové uvolnění navozené teplem, hudbou, tlumeným osvětlením.

-metoda snoezelen podporuje vnímání, rozvíjí představivost, navazuje a upevňuje sociální vztahy a komunikaci, rozvíjí motoriku, podporuje vývoj v oblasti vnímání, poznávání a emocionality. Zároveň slouží jako nabídka pro trávení volného času uživatelů.

-pobyt ve snoezelenu působí na zdraví uživatelů, uvolňuje, odstraňuje strach, vyvolává pocit jistoty, ale také aktivuje, probouzí zájem o nové zkušenosti. To vše v klidném prostředí, kde hlavní zásadou je udržet mezilidský kontakt k uživateli, respektovat jeho přání a potřeby a akceptovat jeho individuální potřeby.

Principem metody snoezelen je prostřednictvím zrakových, sluchových, čichových a hmatových podnětů vytvořit bezpečné stimulující prostředí, které plní funkci relaxační, poznávací a interakční. Pozitivní účinky snoezelen prostředí na kvalitu života uživatelů byly prokázány již v mnoha výzkumech.

Pro zpestření činnosti ve snoezelenu zařazujeme také tématické hodiny (např. moře, květiny, jaro, léto, podzim, les……), které jsou velmi oblíbené našimi uživateli.

Ukázka tématické hodiny – KVĚTINY

 • Připravíme si místnost – zapneme led pásky, aromalampu,vodní sloup a světelná vlákna v zelené nebo žluté barvě (na přání klienta barvu můžeme měnit)

 • Na stůl rozmístíme šátek, ubrousky, obrázky a ostatní pomůcky k tématické hodině

 • Klientovi nabídneme místo k sezení (sedačka, sedací vak, modrý vak)

 • Hodinu zahájíme zacinkáním na zvonkohru a přivítáme se s klientem

 • Zvolíme hudbu relaxační, zvuky přírody nebo klientovu oblíbenou

 • Zahájíme rozhovor na zvolené téma a klientovi předčítáme z knihy Květomluva,…..

 • Dle přání klienta hrajeme na dešťovou hůl, xylofon a zazpíváme si společně písničku o květinách

 • Zaměříme se na jednotlivé smysly :

 • Zrak – obrázky, fotografie, ubrousky, TV a olejová projekce, světelné efekty,

 • Čich - vonné oleje, sušené a čerstvé květiny

 • Hmat – plazma koule, kyblík s luštěninami, polštářky s náplněmi, předměty z odlišných materiálů a povrchů

 • Chuť - ovocný sirup, který si klient vypije slámkou

 • Sluch – poslech hudby, hra na nástroje, zpěv,

Na závěr klientovi nabídneme možnost relaxace (houpací síť, sedací souprava, lehací vak).

Tématickou hodinu ukončíme zacinkáním na zvonkohru. Rozloučíme se a klienta popř. doprovodíme na oddělení.