Domov pro osoby se zdravotním postižením

OSOBY S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM - MENTÁLNÍ V KOMB. S TĚLESNÝM

Jedná se o pobytovou službu pro osoby s kombinovaným postižením (osoby s převažujícím mentálním postižením v kombinaci s tělesným postižením) a osoby s mentálním postižením.

Cílem služby je podpora uživatele v rozvoji či udržení soběstačnosti s ohledem na jeho individuální potřeby s důrazem na zachování jeho důstojnosti. Dále poskytnutí podpory v samostatném rozhodování a udržování či obnovení přirozené sociální vazby se svými blízkými.