Zaměstnávání uživatelů

Chráněná dílna v Boskovicích

Jeden z uživatelů Chráněného bydlení Sociálních služeb Šebetov, p.o. pravidelně navštěvuje chráněnou dílnu v Boskovicích.

Uživatel dojíždí do chráněné dílny v Boskovicích veřejnou dopravou a za svou práci pobírá mzdu.

 

Práce na dohodu

Někteří z uživatelů Chráněného bydlení mají možnost v zařízení uzavřít Dohodu o provedení práce.

Svou práci pak obvykle vykonávají v některé z dílen v zařízení pod vedením pověřeného pracovníka. Za svou práci pobírají mzdu.