Výlet do Hodonína

V neděli 25. června 2017 se konal společný výlet našich uživatelů společně se zaměstanci a jejich rodinými příslušníky do Hodonína.

Hned ráno se všichni sešli u našeho autobusu, cesta rychle ubíhala a než jsme se nadáli už jsme vystupovali v přístavišti u řeky Moravy, kde na nás čekalo dobrodružství v podobě Piratské plavby na lodi Konstancie. Plavba začala patřičným ustrojením a vyzbrojením posádky, která pak pod vedením největšího piráta vyplula na svou plavbu.

Pečlivě jsme střežili mapu, sledovali okolí a navigovali tak, aby jsme našli poklad ukrytý na nedalekém ostrově. Protože náš kormidelník, navigator a celá posádka po celou dobu plavby svědimitě plnili všechny úkoly, poklad se nám najít podařilo a ten jsme si pak všichni spravedlivě rozdělili.
Na závěr plavby si všichni účastníci ještě odnesli památeční potvrzení o absolvování plavby.

Po krátkém odpočinku a občerstvení na nás ještě čekala prohlídka místní zoologické zahrady.

I když některá zvířátka se před námi schovávala ve stínu, protože celý den bylo opravdu velké teplo, i tak jich bylo k vidění dost - přes malé roztomilé opičky až po hrozivě vyhlížející lvy a tygry.

Domů jsme se vraceli večer se spoustou nových dojmů a zážitků a už se těsíme na příští společnou akci.