Vyjádření blízkých osob našich uživatelů

 • Personál je vždy milý, pokaždé se snaží vyjít vstříc. Naše naprostá spokojenost.
 • Myslím, že se pracovníci chovají k sestře v souladu s etickým kodexem.
 • Děkujeme za péči a starostlivost o naše blízké, kterou jim věnujete a poskytujete. Moc díky.
 • Tímto bych Vám chtěla poděkovat za přístup a péči s jakou přistupujete ke klientům, tak rodinným příslušníkům. Jsme naprosto spokojeni a děkujeme.
 • Chtěl bych touto cestou mockrát poděkovat všem a vyjádřit obrovský obdiv a úctu.
 • Mockrát děkuji za péči o dceru – nikdy se tak dobře neměla.
 • úroveň života je díky vaší obětavosti na nejvyšší úrovni
 • VYNIKAJÍCÍ JMÉNO V CELÉM OKOLÍ
 • VŠEM PRACOVNÍKŮM DĚKUJI!!!
 • Pracovníci na recepci, soc. pracovnice i sestry mi vždy ochotně pomohou a za jejich náročnou práci jim patří velký dík.
 • O uživatele je v zařízení velmi dobře postaráno po všech stránkách. Moc si toho vážím a děkuji.
 • Moje sestra je dlouhodobě umístěna ve vašem zařízení. Jsem s vašimi pracovníky moc spokojená. Vždy jsem se setkala s ochotou, příjemným jednáním, pěkným prostředím, čistotou, atd. Moc vám všem děkuji za to, jak se o klienty dobře staráte.
 • Vážím si Vaší odvedené práce nejen v této náročné době.
 • moc děkuji celému personálu za starostlivou péči o své klienty
 • MOC DĚKUJI VŠEM PRACOVNÍKŮM ZA LÁSKYPLNOU A PROFESIONÁLNÍ PÉČI.