Vyjádření blízkých osob našich uživatelů

  • Personál je vždy milý, pokaždé se snaží vyjít vstříc. Naše naprostá spokojenost.
  • Myslím, že se pracovníci chovají k sestře v souladu s etickým kodexem.
  • Děkujeme za péči a starostlivost o naše blízké, kterou jim věnujete a poskytujete. Moc díky.
  • Tímto bych Vám chtěla poděkovat za přístup a péči s jakou přistupujete ke klientům, tak rodinným příslušníkům. Jsme naprosto spokojeni a děkujeme.