Volnočasové aktivity

 • uživatelé chráněného bydlení mohou trávit svůj volný čas dle svého výběru, není – li tím narušeno zdraví, bezpečí a soukromí spolubydlících či ostatních obyvatel bytového domu

  Mezi oblíbené aktivity uživatelů Chráněného bydlení patří např.:

  • četba (knihy, časopisy…)

  • sledování oblíbených pořadů v rádiu či televizi

  • procházky a výlety

  • ruční práce (vyšívání, pletení, háčkování…)

  • práce na počítači apod.

    

 • uživatelé mohou dále vybírat z nabídky akcí v Sociálních službách Šebetov, popřípadě z nabídky akcí v obci a okolí

   

  Z nabídky v obci a okolí

   

 • kryté kino v obci - kino v obci nabízí možnost shlédnout aktuální nabídku domácích i zahraničních filmů

 • knihovna v obci

 • pravidelná setkávání občanů obce

 • dále pak společenské akce pořádané obcí – tradiční pouť s bohatým kulturním programem, hudební a taneční akce, přednášky, výlety, návštěvy divadel apod.

 • akce v okolí si uživatelé vybírají sami nebo za podpory asistentů – sledují nabídky na plakátech, ve zpravodajích apod. (např. tradiční Jarmark řemesel v Kunštátě apod.)

 

 

Z nabídky Sociálních služeb Šebetov, p.o.

 

Pracovny

Uživatelé Chráněného bydlení mají možnost navštěvovat pracovny v zařízení:

 • keramickou dílnu

 • tkalcovskou dílnu

 • dílnu na výrobu doplňků

 • zahradnickou dílnu

 

Zájmové činnosti

Uživatelé Chráněného bydlení se mohou zapojit do i do zájmových činností v zařízení:

 • taneční – uživatelé Chráněného bydlení se tradičně podílejí na nácviku předtančení na ples Sociálních služeb Šebetov, p.o.

 • hudebně dramatický kroužek - uživatelé Chráněného bydlení se tradičně podílejí na nácviku vystoupení na tradiční Dny otevřených dveří Sociálních služeb Šebetov, p.o.

 • přednášky apod.

 

Duchovní život

Uživatelé Chráněného bydlení mají možnost zapojit se do duchovního života účastí na těchto aktivitách:

 • návštěvy katolických mší svatých v zařízení (1x měsíčně)

 • návštěvy poutních míst (např. Vranov, Křtiny apod.)

 • pravidelná setkání s členy Bratrské jednoty baptistů Brno (1x měsíčně)

 • pravidelná setkávání s modlitbou apod.

 

Hippoterapie

Uživatelé Chráněného bydlení mojí možnost navštěvovat hippoterapii v nedalekých Drválovicích. Zde se mohou zapojit se do práce s minikoníky, psy a dalšími zvířaty typickými pro naši krajinu.