Velikonoční mše

O neděli velikonoční, která byla letos 16. dubna, vyjeli naši klienti oslavit největší křesťanský svátek účastí na bohoslužbě v Boskovicích v kostele svatého Jakuba staršího. Vyjelo se v 8.15 hodin a přesto, že počasí nebylo zrovna nejlepší, zúčastnilo se 20 uživatelů. Nenechali se odradit mrazivým větrem, a to ani uživatelé, kteří jsou upoutáni na vozík nebo mají nějaký jiný zdravotní problém.

 

Po vystoupení z autobusu v Boskovicích jsme se odebrali do vyzdobeného kostela, kde v 9.00 začala slavnostní a radostná mše svatá. Ani v kostele nebylo žádné teplo, ale nikdo z uživatelů to ani nijak nevnímal, protože všichni jsme byli uneseni slavnostní atmosférou a krásným zpěvem boskovického chrámového sboru.

 

Po mši svaté jsme udělali několik fotografií na památku a asi v 11.00 hodin jsme se vrátili zpět do Domova a těšili se na sváteční oběd.

 

Poděkování patří všem uživatelům, kteří snášeli útrapy chladného počasí, našemu panu šoférovi, který obětavě pomáhal při „naloďování“ vozíčkářů do autobusu a také doprovodu, který místo tepla u domácího stolu a přípravě svátečního oběda dopomáhal našim věřícím uživatelům k duchovní oslavě vzkříšení Krista.

 

 

Zpracovala: Mgr. Marie Hudcová