Stravování

Stravování

  • Uživatelé chráněného bydlení se dle svých možností podílí na přípravě stravy, a to za podpory pracovníka - asistenta. Uživatelé si takto pravidelně připravují snídaně a večeře, minimálně 2x týdně pak oběd.
  • Uživatelé chráněného bydlení májí také možnost odebírat obědy v zařízení – v tomto případě si sami nebo za podpory pracovníka – asistenta vybírají z platného jídelníčku. Uživatelé také využívají dovážky obědů od různých dodavatelů.
  • Je-li uživateli lékařem doporučena dietní strava, je to při přípravě stravy zohledněno a uživatel je s tím seznámen. Je rovněž seznámen s případnými komplikacemi zdravotního stavu při jejím nedodržování.