Stravování

V našem zařízení jsme se zapojili do programu bon apetit. Cílem tohoto programu je umožnit uživatelům co nejlepší zážitek z jídla.

Jídelny na jednotlivých odděleních byly vymalovány a naší snahou bylo vytvoření příjemného a útulného prostředí. Byly zakoupeny nové záclony, stoly, židle i ubrusy. Protože na tomto oddělení jsou senioři, byla naše snaha zakoupit talíře, desertní talířky a hrníčky do motivů , které by jim připomínali domov a mládí. Při stolování bereme v úvahu individuální zvyky každého uživatele.

Výběr stravy probíhá z předem zveřejněného jídelního lístku. Své podněty a připomínky k tvorbě jídelních lístků mohou uživatelé vyjadřovat na pravidelných schůzkách stravovací komise, kterých se může účastnit kdokoli z uživatelů, nebo se s nimi obrátit na svého klíčového pracovníka, vedoucí pracovníky Domova, sociální pracovnice nebo kohokoliv z pracovníků, ke kterému májí důvěru.

Ke snadnějšímu rozhodování při výběru jídel slouží obsáhlá fotodokumentace, která usnadňuje výběr zejména uživatelům s komunikačním handicapem.

Příprava jídel je zajišťována vlastní kuchyní, strava je podávána 5x denně a její skladba je přizpůsobena věku a zdravotnímu stavu uživatelů v souladu se zásadami správné výživy. Nabízíme tři základní druhy diet – racionální – běžná strava, šetřící – při onemocnění zažívacího traktu, diabetickou – při onemocnění cukrovkou.

Jídlo je uživatelům podáváno v jídelnách na odděleních. V odůvodněných případech je možno podávat jídlo přímo na pokoji uživatele formou tabletového systému.

Na odděleních jsou stále připraveny nápoje k zajištění pitného režimu. Na jednotlivých odděleních mají uživatelé k dispozici lednice k uložení vlastních potravin.

 

Ukázka jídelníčku:

/data/File/Moje_slozka/JÍDELNÍČEK 30.1 -5.2.2017.pdf

/data/File/Moje_slozka/JÍDELNÍČEK 6.2 -12.2.2017.pdf