Spolupráce s rodinou

Předvánoční setkání s rodinnými příslušníky našich klientů

V sobotu 14. prosince 2019 proběhlo odpoledne předvánoční setkání rodinných příslušníků našich klientů Domova se zvláštním režimem. Potěšilo nás, že setkání se zúčastnilo v tomto předvánočním čase plném shonu okolo 30 příbuzných.

Hlavním tématem setkání byla SPOLUPRÁCE S RODINOU. Paní ředitelka, sociální pracovnice a aktivizační pracovnice seznámily hosty, na čem všem se může rodina podílet při péči o jejich blízkého. Bylo zdůrazněno, že na spokojenosti klienta se stejnou měrou podílí jak poskytovatel sociálních služeb, tak i rodina klienta, která je nezastupitelná a nenahraditelná. Proto je pro nás jako poskytovatele služeb důležité nastavit spolupráci s rodinou co nejlépe. Rodina je pro nás cenným zdrojem informací o klientovi, jeho zvycích, přáních, potřebách.

Často je někdo z rodiny příjemcem důchodu klienta a je důležité, aby se spolu s klíčovým pracovníkem domlouvali, co je třeba klientovi zařídit, dokoupit. Vždy z ohledem na to, zda je to možné v rámci příjmu klienta a finančních prostředků rodiny.

I když se psychický stav klienta může vlivem jeho zhoršujíc zdravotního stavu měnit (např. zmatenost, nepoznávání svých blízkých, možné agresívní chování či naopak apatie,… apod)., je důležité dávat stále najevo trpělivost, vlídnost, laskavost, blízkost.

Rodinní příslušníci byli také seznámeni vedoucí Domova a byla jim doporučena možnost udělat se svým blízkých KNIHU ŽIVOTA. Nad kterou může klient se svými blízkými či pečujícím personálem vzpomínat na všechno hezké, co jej v životě potkalo.

Aktivizačními pracovnicemi byly promítnuty záběry z aktivit tohoto roku – např. z Univerzity třetího věku, canisterapie, snoezelenu, pečení, grilování, z duchovních setkání,.. aj. Byly sděleny informace o nastavení další formy terapie – tzv. NAMASTÉ PÉČE.

Závěrem byli všichni přítomní pozvání na vystoupení sboru JANÁČEK z Boskovic.

Protože považujeme rodiny za rovnocenného a velmi důležitého partnera při poskytování péče o klienty, rádi bychom pořádali tato setkání pravidelně a jsme vděčni, že je o tato setkávání zájem. Děkujeme.

Marie Hudcová, sociální pracovnice

    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Spolupráce s rodinou a přáteli seniora

– proč je tak důležitá?

 

Rodina, přátelé - nenahraditelná součást života každého z nás

 

Vážení přátelé,

Váš blízký prožívá ve svém životě zásadní změnu, a i když se budeme snažit poskytnout mu tu nejlepší péči – Vy jste pro něj ti nejdůležitější a v mnohém nenahraditelní.

 

Při nástupu do Domova se může Váš blízký cítit v neznámém prostředí ztracený, spousta nových vjemů je často zneklidňující. Vaše přítomnost mu bude dodávat pocit stability a bezpečí.

 

Při delším pobytu v Domově potřebuje Váš blízký cítit, že je pro Vás stále důležitý, že stále zůstává členem své rodiny. Mimo Vašich návštěv si s ním můžete telefonovat, pokud Váš blízký potřebuje při telefonování dopomoc, personál mu bude nápomocný. Můžete mu také psát pohlednice, blahopřání, dopisy.

 

Kromě toho se můžete - dle vašich možností - spolupodílet na potřebné péči.

 

Jak se můžete zapojit do péče o svého blízkého

 

 • Můžete pro něj obstarávat menší i větší nákup

  Např.: hygienických prostředků, nápojů (minerálky, sirupy, džusy, káva, čaj,…), oblíbených pochutin (sladkosti, ovoce, mléčné výrobky,…), potřebného oblečení a obuvi.

 

 • Jít společně na procházku

  Můžete svého blízkého doprovázet po venkovním a vnitřním areálu Domova, nacvičovat s ním chůzi v chodítku (jak na to, Vám předvede personál na oddělení).

 

 • Můžete spolu jen tak příjemně strávit čas v jeho pokoji

Můžete si spolu prohlížet fotografie, obrázkové časopisy, předčítat z oblíbených knih, poslouchat oblíbenou hudbu, sledovat filmy, zahrát si společenské hry (k zapůjčení na odděleních).

Někdy stačí se jen tak držet za ruce a být spolu.

 

 • Posedět si společně u kávy nebo čaje

  Můžete požádat personál o uvaření kávy nebo čaje (pokud Váš blízký nemá na pokoji varnou konvici).

 

 • Můžete mu pomoci s péčí o něj – nejlépe víte, co mu vyhovuje

  Můžete se po dohodě s personálem podílet na dopomoci s hygienou, úpravou vlasů, péči o pokožku těla (promazávání hydratačním mlékem, masáže zad, rukou , nohou,…), podáváním jídla, …

   

 • Doprovod k lékaři

  Po domluvě s vedoucí Domova můžete doprovázet svého blízkého k lékaři a na odborná vyšetření. Před plánovaným vyšetřením Vám vedoucí Domova zatelefonuje a sdělí termín vyšetření. Pokud je nutná k převozu sanitka, zajistí ji pracovnice našeho zdravotního dispečinku.

 

 • Oslavy narozenin, jmenin, výročí, ….

  Pokud budete chtít oslavit v Domově narozeniny Vašeho blízkého, rádi Vám pomůžeme. Domluvíte se s klíčovým pracovníkem na vhodném datu a čase. Oslavu lze uspořádat v jídelně na oddělení, zúčastnit se může rodina, přátelé, spolubydlící,… - v souladu s přáním Vašeho blízkého. S organizací Vám dopomůže klíčový pracovník.

   

 • Domácí mazlíčci

  Na návštěvu s sebou můžete přivézt domácího mazlíčka (pejska, kočku), pokud je budete mít zabezpečeny a nebudou ohrožovat jiné uživatele (vodítko, náhubek u pejska).

 

 • Pobyt doma, výlety, zajištění účasti na bohoslužbě

  Můžete jet se svým blízkým na výlet do okolí, do obchodu, do cukrárny či restaurace.

  Pokud byl zvyklý zúčastnit se bohoslužeb, odvézt jej v neděli či ve svátcích do kostela.

Kdykoliv s Vaším blízkým budete chtít strávit nějaký čas v soukromí Vašeho domova – jednodenní návštěva, společně prožitý víkend či více dnů – doporučujeme postupovat takto: předem nahlaste na recepci nebo na oddělení, že si pro svého blízkého přijedete. Pokud by se jednalo o vícedenní pobyt, je třeba ohlásit v pracovní den na recepci termín a přibližnou hodinu příjezdu a odjezdu (kvůli normování stravy). Nejpozději v den odjezdu do 8.00 hod. (pondělí – pátek). Pokud plánujete pobyt u Vás přes víkend, nahlaste nejpozději v pátek před plánovaným víkendem do 8.00 hod.

 • Můžete se s Vaším blízkým zúčastnit akcí, které v zařízení pořádáme

  Můžete se spolu s Vaším blízkým účastnit kulturních akcí přímo v Domově – koncertů, besed, účasti na zájmových klubech, mši sv. Programy na daný měsíc jsou vyvěšeny na nástěnkách.

 

 • Vyřizování záležitostí na úřadech

  Můžete pomoci svému blízkému vyřizovat různé osobní náležitosti na úřadech – např. výměna občanského průkazu, změna trvalého bydliště, aj.

 

Podporování soběstačnosti

 

Pro Vaši blízkou osobu je velmi důležité uchovat si co největší míru soběstačnosti, dovedností. Pomůže, když jej budete co nejvíce podporovat - cokoliv ještě zvládá Váš blízký dělat, nedělejte to za něj.

 

 

Pokud Vás – nebo Vaši blízkou osobu bude něco trápit nebo se Vám – nebo Vaší blízké osobě nebude něco líbit

 

Nebojte se obrátit na vedoucí Domova, sociální pracovnici nebo ředitelku zařízení. Naším cílem je spokojený uživatel a Vaše podněty a připomínky jsou pro nás cennou zpětnou vazbou, na základě které můžeme naši službu zkvalitňovat.