Současnost

Sociální služby Šebetov jsou příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje (dříve Ústav sociální péče). Svoji činnost zahájily v roce 1953, kdy do budovy zámku byly přemístěny hluchoněmé ženy z Prahy Krče. Poté toto zařízení poskytovalo péči mentálně a tělesně postiženým ženám.

K zámku – kulturní památce – byla v roce 1986 přistavěna další budova – tzv. pavilon. Tyto dvě budovy byly spojeny spojovacím krčkem.

Sociální služby Šebetov se nacházejí v malebné obci Šebetov blízko Boskovic. Součástí je 15 ha lesoparku. V roce 2000 byla kapacita zařízení 209 klientů, počet zaměstnanců byl 71. Celková kapacita zařízení je nyní 150 klientů a celkový počet zaměstnanců 131. Zařízení prošlo výraznou transformací.

Jihomoravský kraj je poskytovatel části finančních prostředků, které slouží k provozování níže uvedených služeb.

V současné době poskytujeme 3 pobytové služby:

 

  1. Domov pro osoby se zdravotním postižením

Tuto službu poskytujeme v budově zámku. Kapacita je 65 klientů.

 

  1. Domov se zvláštním režimem

Tuto službu poskytujeme v budově pavilon. Kapacita je 60 klientů.

 

  1. Chráněné bydlení

Tuto službu poskytujeme v pronajatých bytech. Kapacita je 25 klientů.

 

Jsme učící se organizací, naše cesta vede ke spokojenému klientovi, kterému jsou poskytovány takové služby, které podporují jeho důstojnost, samostatnost a volbu rozhodování. Naší zaměstnanci se dále vzdělávají v odborných kurzech, pracují s osvědčenými metodami, mají zájem o zavádění nových poznatků do praxe.

Komunity

Od roku 2009 byla v zařízení zavedena péče v malých skupinkách, tzv. komunitách. Komunitu tvoří 5 – 8 klientů, o které pečuje stálý personál (klíčový pracovník, jeho zástupce a několik dalších pracovníků). Při práci v komunitě je dostatečný prostor pro individuální práci. Pracovníci dobře znají „své“ klienty, ví, jaké mají potřeby, přání, jak rádi tráví volný čas.

Takto zřízené komunity výrazně přispěly ke zlepšení kvality života uživatelů, k rozvoji jejich individuality, ke vzájemnému zlepšení vztahů a komunikaci mezi uživateli navzájem a mezi uživateli a personálem, který v jednotlivých komunitách pracuje. Uživatelé se lépe orientují v chodu zařízení a mohou se adresně obracet se svými problémy a cílí na konkrétní pracovníky.

 

Bazální stimulace

Bazální stimulací se rozumí pedagogicko-ošetřovatelský koncept, který má nabídnout lidem s těžkým zdravotním postižením vnímat vlastní tělo.

Koncept vymyslel speciální pedagog prof. Anreas D. Frolich, o zavedení do ošetřovatelství se zasloužila německá zdravotní sestra prof. Christel Bienstei.U nás – v ČR – založila Institut bazální stimulace PhDr. Karolina Friedlová (www.bazalni-stimulace.cz).

S konceptem bazální stimulace může v našem zařízení pracovat pečující personál, který prošel odborným seminářem.

Stimulace se provádí různými způsoby, například: dotykem, masážemi, promazávání tělovým mlékem, mastí, sluchovými podněty – hudbou, zvuky, používáním hudebních nástrojů, aromaterapií, zrakovými podněty,… aj.

Díky těmto metodám by měl klient snáze a kvalitněji vnímat okolní svět, navázat s ním komunikaci, aktivovat mozkové buňky, prožívat příjemné pocity.

Dne 14. 2. 2022 prošlo naše zařízení odborným auditem a opět splnilo stanovená kritéria pro certifikaci. Certifikát je platný do 14. 2. 2027.

 

Bon Appetit!

Cílem programu Bon Appetit! je umožnit klientům co nejlepší zážitek a potěšení z jídla. Filozofie programu vychází z přesvědčení, že dobré jídlo má být připraveno a podáváno s úctou ke strávníkům. K tomu patří pěkná jídelna, vkusné ubrusy, prostírání a nádobí, vlídná atmosféra.

Zaměstnanci podporují samostatnost klientů v oblasti stravování po co možná nejdelší dobu a posilují tak jejich důstojnost.

 

Snoezelen

Klientům je k dispozici speciálně zařízená místnost – snoezelen – kde se klienti setkává s odborně proškoleným pracovníkem v atmosféře důvěry a uvolnění. Pobyt ve snoezelenu vede k relaxaci i k aktivizaci. Harmonizuje energetický systém organismu, stimulací smyslů pomáhá zlepšit zdravotní stav či mírnit následky postižení.

 

Certifikát Vážka

Dne 14. ledna 2019 byl udělen naší pobytové sociální službě DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM certifikát VÁŽKA. Certifikát uděluje Česká alzheimerovská společnost provozovatelům zařízení, poskytujících kvalitní služby pro lidi s demencí. Udělení certifikátu předcházel audit, který proběhl 19. prosince 2018. Certifikát je udělován na dobu 2 let a poté – pokud jej chce zařízení opět získat – se musí obhajovat. Jsme hrdi, že jsme certifikát obdrželi a budeme se dále snažit naplňovat požadovaná kritéria co nejlépe. Vzhledem k epidemiologické situaci se certifikát Vážka obhajoval až na konci roku 2021.

Dne 6. prosince 2021 jsme certifikát VÁŽKA úspěšně obhájili. Platnost certifikátu je 24 měsíců.

 

Regionální karty

Regionální karty sociálních služeb Jihomoravského kraje byly schváleny Radou Jihomoravského kraje na jejím zasedání dne 25. 10. 2017.

Regionální karty vypovídají, s jakými potřebami běžného života klient potřebuje pomoci s přihlédnutím na podporu samostatnosti a stávajících dovedností.

Regionální karty jsou také ukazatelem, zda daná pobytová sociální služba je pro klienta nezbytná nebo jestli potřeby klienta mohou být řešeny v domácím prostředí např. pečovatelskou službou.

Poskytování péče slouží k doplnění vlastních schopností a dovedností osoby, služba posiluje soběstačnost a samostatnost osoby včetně rozhodování o sobě s využitím kompenzačních pomůcek.

Vzor Regionální karty – viz. nabídkový panel u každé služby.

 

Mezigenerační zahrada

V letošním roce bude dokončena mezigenerační zahrada, která se začala budovat v loňském roce ze stávajícího pozemku užitkové zahrady.

Cesty budou upraveny tak, aby je mohli využívat klienti na vozíku a klienti, kteří mají problémy s chůzí (např. používají chodítka).

Zahrada bude přes den otevřená pro veřejnost, zachován bude dosavadní vstup z areálu zařízení, v zadní části bude směrem do obecního parku nový vstup pro veřejnost.

Vědecké výzkumy dokázaly, že pobyt v zahradě zlepšuje zdraví, povzbuzuje chuť ke cvičení, jídlu, zlepšuje paměť a komunikaci, zvyšuje hladinu vitamínu D, zlepšuje náladu, zbavuje stresu a poskytuje prostor pro společnou činnost pro obyvatele a jejich návštěvníky.

 

Naším hlavním krédem je:

Každý člověk má svou cenu bez ohledu na odlišnost, zdravotní stav a věk. Proto k lidem s handicapem a seniorům přistupujeme s úctou a snahou o pochopení.