Současnost

Sociální služby Šebetov jsou příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje (dříve Ústav sociální péče). Svoji činnost zahájily v roce 1953, kdy do budovy zámku byly přemístěny hluchoněmé ženy z Prahy Krče. Poté toto zařízení poskytovalo péči mentálně a tělesně postiženým ženám. K zámku – kulturní památce – byla v roce 1986 přistavěna další budova – tzv. pavilon. Tyto dvě budovy byly spojeny spojovacím krčkem. Sociální služby Šebetov se nacházejí v malebné obci Šebetov blízko Boskovic. Součástí je 15 ha lesoparku.V roce 2000 byla kapacita zařízení 209 klientů, počet zaměstnanců byl 71. Celková kapacita zařízení je nyní 150 klientů a celkový počet zaměstnanců 131. Zařízení prošlo výraznou transformací.

Jihomoravský kraj je poskytovatel části finančních prostředků, které slouží k provozování níže uvedených služeb.

V současné době poskytujeme 3 pobytové služby:

  1. Domov pro osoby se zdravotním postižením

Tuto službu poskytujeme v budově zámku. Kapacita je 65 klientů.

  1. Domov se zvláštním režimem

Tuto službu poskytujeme v budově pavilon. Kapacita je 65 klientů.

  1. Chráněné bydlení

Tuto službu poskytujeme v pronajatých bytech. Kapacita je 20 klientů.

Naším hlavním krédem je:

Každý člověk má svou cenu bez ohledu na odlišnost, zdravotní stav a věk. Proto k lidem s handicapem a seniorům přistupujeme s úctou a snahou o pochopení.