Služby uživatelům

Služby uživatelům chráněného bydlení

Služba poskytuje tyto základní činnosti:

  • poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy
  • poskytnutí ubytování
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí