Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Informace pro blízké osoby našich uživatelů: Všem našim uživatelům zajistí sečtení sčítací komisař určený pro naše zařízení.