Rehabilitace

Důležitou součástí péče o naše uživatele je i léčebná ošetřovatelská rehabilitace. Jejím cílem je udržet uživatele v co nejlepší fyzické i psychické pohodě, zachovat nebo zlepšit jejich mobilitu, samostatnost a soběstačnost, pomoci od bolesti a zabránit imobilizačnímu syndromu. Léčebnou ošetřovatelskou rehabilitaci zajišťuje registrovaná všeobecná sestra dle indikace ošetřujícího lékaře nebo na návrh vedoucí úseku přímé obslužné péče DOZP, DZR a zdravotní péče. Tato indikovaná léčebná ošetřovatelská rehabilitace je uživatelům poskytována bezplatně. Většina rehabilitačních úkonů je prováděna v prostorách rehabilitace, výjimečně na pokojích uživatelů, doplňkově v tělocvičně nebo venkovním bazénu.

Místnost rehabilitace je vybavena moderními přístroji a pomůckami – např. pro pohybovou léčbu – přístroje motomed, rotoped, hydraulické chodítko, vertikalizační lehátko.

Pro termoterapii slouží bioptronová lampa, parafínová lázeň, rašelinové obklady. Při řešení akutních či chronických problémů pohybového aparátu se s úspěchem využívá pulzní magnetoterapie či přístrojová lymfodrenáž.

     

V rámci individuální léčebné tělesné výchovy provádí rehabilitační pracovnice rozličné formy léčebných či relaxačních masáží, individuální cvičení postižených částí těla, posilování ochablých svalových skupin, dechovou či cévní gymnastiku, perličkové koupele a mnoho dalších.

V případě zájmu mohou uživatelé využívat i některých rehabilitačních úkonů za úhradu – formou fakultativních služeb dle platného ceníku.

Pro nácvik běžných denních činností a pro uživatele s omezenou mobilitou máme k dispozici v našem Domově široký sortiment kompenzačních pomůcek – invalidní vozíky, chodítka, hydraulické zvedáky, polohovací pomůcky apod. Rehabilitační pracovnice je uživatelům nápomocna při výběru a pořízení správné kompenzační pomůcky.