Regionální karta DZR

Regionální karty sociálních služeb Jihomoravského kraje byly schváleny Radou Jihomoravského kraje na jejím zasedání dne 25.10.2017.

Regionální karty vypovídají, s jakými potřebami běžného života klient potřebuje pomoci s přihlédnutím na podporu samostatnosti a stávajících dovedností.

Regionální karty jsou také ukazatelem, zda daná pobytová sociální služba je pro klienta nezbytná nebo jestli potřeby klienta mohou být řešeny v domácím prostředí např. pečovatelskou službou.

Poskytování péče slouží k doplnění vlastních schopností a dovedností osoby, služba posiluje soběstačnost a samostatnost osoby včetně rozhodování o sobě s využitím kompenzačních pomůcek.

Vzorová karta -  viz odkaz: /data/File/leden_2020/REGIONÁLNÍ KARTA DZR - vzorová.docx