Projekt Českého rozhlasu - Ježíškových vnoučat - "Příběhy pečujících"

Pokud máte zájem, můžete se zapojit do projektu Českého rozhlasu - Ježíškových vnoučat - „Příběhy pečujících“.

Informace na odkazu: https://jeziskovavnoucata.rozhlas.cz/pecovatel/nominovat.