Přednáška o diabetu

Přelom letošního jara a léta prožíváme v upevňování zdravého životního stylu. V pondělí 12.června 2017 ve 14 hodin proběhla prezentace pro uživatele naší služby spojená s besedou.

Přednášku s ukázkou doporučených potravin si připravily pracovnice zdravotního úseku.

Naše uživatelky téma zaujalo a oslovilo. Zapojily se do diskuze a dokonce předvedly ukázku cvičení, tj. doporučení pohybové aktivity.

O den později 13. června v 9 hodin se v tělocvičně sešli zaměstnanci. Probíralo se totéž téma – cukrovka, zdravý životní styl a pohybová aktivita. Podle počtu zúčastněných, jejich pozornosti a diskuze soudíme, že beseda byla velice přínosná a zdravý životní styl zajímá téměř každého.