Popis služby CHB

Sociální služby Šebetov, jsou příspěvkovou organizací zřízenou Jihomoravským krajem. Samotné zařízení se nachází v obci Šebetov, která má výbornou dopravní dostupnost (Boskovice, Brno, Jevíčko, Velké Opatovice apod.) a svým obyvatelům poskytuje většinu základních veřejných služeb.

Samotná služba Chráněného bydlení Sociálních služeb Šebetov je poskytována v pronajatých bytech přímo v obci Šebetov a také v nedalekých Boskovicích.

 

Plánovaná kapacita služby je 25 osob v 7 bytech.

V současné době prochází Chráněné bydlení reorganizací.

 

ŠEBETOV

 • 6 pronajatých bytů v celkem 3 bytových domech

 • bytové domy patří ke starší zástavbě v obci, nejsou bezbariérové a nemají výtah

 

 

Byt I. Šebetov

Šebetov 93

679 35

1 NP

 

2 + kk (2 + 1)

 

2 uživatelé

Byt II. Šebetov

Šebetov 93

679 35

přízemí

 

2 + kk

 

3 uživatelé

Byt IV. Šebetov

Šebetov 232

679 35 Šebetov

1 NP

 

3 + 1

 

4 uživatelé

Byt V. Šebetov

Šebetov 184

679 35 Šebetov

2 NP

 

3 + 1

 

3 uživatelé

Byt VI. Šebetov

Šebetov 93

679 35

přízemí

 

2 + 1

 

3 uživatelé

Byt VII. Šebetov

Šebetov 93

679 35

přízemí

2 + 1

 

3 uživatelé

 

Boskovice

 • 1 pronajatý byt v bytovém domě

 • bytový dům patří k novější zástavbě, přístup do domu je bezbariérový a v domě je k dispozici výtah

   

Byt III. Boskovice

Bílkova 2390/70

680 01 Boskovice

přízemí

 

2 + kk

 

2 uživatelé

 

 

Cílová skupina:

 • Osoby s duševním chronickým onemocněním

 • Osoby s kombinovaným postižením (mentálním a tělesným postižením)

 • Osoby s mentálním postižením (osoby s lehkým až středně těžkým mentálním postižením)

   

  Věková struktura:

  Chráněné bydlení je určeno osobám od 19 let, maximálně do věku 64 let.

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)

 • Dospělí (27 – 64 let)

   

   

  Služba není určena:

 • Osoby, které mohou pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost ohrozit sebe nebo okolí.

 • Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče, kterou lze poskytovat jen v lůžkovém oddělení zdravotnického zařízení.

 • Osoby imobilní nebo osoby s vážnými pohybovými problémy, které vyžadují zvláštní stavební úpravy (prostory nejsou zcela bezbariérové).

 • Osoby s Alzheimerovou demencí a jinými demencemi.

 • Osoby s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení.

 • Osoby vyžadující 24 hodinovou péči personálu.

   

   

  Poslání Chráněného bydlení:

  Posláním Chráněného bydlení Sociálních služeb Šebetov, je podpora smysluplného a plnohodnotného života lidí se zdravotním postižením (chronickým duševním, kombinovaným a mentálním). Poskytujeme službu tak, aby uživatel mohl i přes její užívání vést co nejsamostatnější život srovnatelný se životem svých vrstevníků s přihlédnutím k udržení dobrých vztahů s rodinou, příbuznými a přáteli. Podporujeme samostatnost, soběstačnost a prosazování vlastní vůle uživatelů na základě individuálních potřeb a možností, zájmů a zálib.

  Učíme uživatele chápat svět kolem nás a společně v něm žít.

   

   

  Služba Chráněného bydlení Sociálních služeb Šebetov, p.o. je poskytována od 1. 1. 2016, a to dle platného ceníku.

   

  Služba je poskytována celoročně, ne však nepřetržitě – v Chráněném bydlení není pracovníky zajišťována noční služba.

   

  Služba Chráněného bydlení vychází z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů a je zaměřena především na nácvik soběstačnosti a samostatnosti uživatele. V rámci služby je umožněno uživatelům docházet do pracovních dílen Sociálních služeb, p.o., nebo navštěvovat jiné zaměstnání. Součástí služby je i poskytování sociálního a psychologického poradenství pro uživatele a jeho rodinu.

   

  Službu zajišťují pracovníci v sociálních službách – asistenti.

  Každý z uživatelů Chráněného bydlení má svého klíčového pracovníka, který mu poskytuje potřebnou míru podpory na jeho cestě životem.

   

  Uživatelé služby Chráněného bydlení mají možnost využívat v rámci fakultativních služeb i další nabízené aktivity Sociálních služeb Šebetov, p.o. Uživatele pak podporujeme především ve využívání běžně dostupných služeb, ať již v obci nebo mimo ni.

   

   

  Vedoucí Chráněného bydlení Sociálních služeb Šebetov, p.o.:

  Bc. Dyčková Dagmar, tel.:720 179 155