Popis služby CHB

Sociální služby Šebetov, jsou příspěvkovou organizací zřízenou Jihomoravským krajem. Samotné zařízení se nachází v obci Šebetov, která má výbornou dopravní dostupnost (Boskovice, Brno, Jevíčko, Velké Opatovice apod.) a svým obyvatelům poskytuje většinu základních veřejných služeb.

Samotná služba Chráněného bydlení Sociálních služeb Šebetov je poskytována v pronajatých bytech přímo v obci Šebetov a také v nedalekých Boskovicích a Sudicích.

 

Plánovaná kapacita služby je 25 osob v 8 bytech.

 

ŠEBETOV (Šebetov č.p. 93 (a), Šebetov č.p. 93 (b), Šebetov č.p. 177, Šebetov č.p. 172, Šebetov č.p. 277)

 • 5 pronajatých bytů v bytových domech
 • bytové domy patří ke starší zástavbě v obci, nejsou bezbariérové a nemají výtah

 

BOSKOVICE (Boskovice, Bílkova 2390/70)

 • 1 pronajatý byt v bytovém domě
 • bytový dům patří k novější zástavbě, přístup do domu je bezbariérový a v domě je k dispozici výtah

 

BOSKOVICE (Boskovice, Na Chmelnici 2411/1)

 • 1 pronajatý byt v bytovém domě
 • bytový dům patří k novější zástavbě, nemá výtah 

 

BOSKOVICE (Boskovice, Lidická 2594/23)

 • 1 pronajatý byt v bytovém domě
 • bytový dům patří k novější zástavbě, přístup do domu je bezbariérový a v domě je k dispozici výtah

 

Cílová skupina:

 • Osoby s duševním chronickým onemocněním

 • Osoby s kombinovaným postižením (mentálním a tělesným postižením)

 • Osoby s mentálním postižením (osoby s lehkým až středně těžkým mentálním postižením)

   

  Věková struktura:

  Chráněné bydlení je určeno osobám od 19 let, maximálně do věku 64 let. 

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)

 • Dospělí (27 – 64 let)

 • Mladší senioři (65 - 80 let)

 • Starší senioři (nad 80 let)

 

Služba není určena:

 • Osoby, které mohou pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost ohrozit sebe nebo okolí.

 • Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče, kterou lze poskytovat jen v lůžkovém oddělení zdravotnického zařízení.

 • Osoby imobilní nebo osoby s vážnými pohybovými problémy, které vyžadují zvláštní stavební úpravy (prostory nejsou zcela bezbariérové).

 • Osoby s Alzheimerovou demencí a jinými demencemi.

 • Osoby s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení.

 • Osoby vyžadující 24 hodinovou péči a dohled personálu.

   

   

  Poslání Chráněného bydlení:

  Posláním Chráněného bydlení Sociálních služeb Šebetov, je podpora smysluplného a plnohodnotného života lidí se zdravotním postižením (chronickým duševním, kombinovaným a mentálním). Poskytujeme službu tak, aby uživatel mohl i přes její užívání vést co nejsamostatnější život srovnatelný se životem svých vrstevníků s přihlédnutím k udržení dobrých vztahů s rodinou, příbuznými a přáteli. Podporujeme samostatnost, soběstačnost a prosazování vlastní vůle uživatelů na základě individuálních potřeb a možností, zájmů a zálib.

  Učíme uživatele chápat svět kolem nás a společně v něm žít.

   

   

  Služba Chráněného bydlení Sociálních služeb Šebetov, p.o. je poskytována od 1. 1. 2016, a to dle platného ceníku.

   

  Služba je poskytována celoročně, ne však nepřetržitě – v Chráněném bydlení není pracovníky zajišťována noční služba!

   

  Služba Chráněného bydlení vychází z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů a je zaměřena především na nácvik soběstačnosti a samostatnosti uživatele. V rámci služby je umožněno uživatelům docházet do pracovních dílen Sociálních služeb, p.o., nebo navštěvovat jiné zaměstnání. Součástí služby je i poskytování sociálního a psychologického poradenství pro uživatele a jeho rodinu.

   

  Službu zajišťují pracovníci v sociálních službách – asistenti.

  Každý z uživatelů Chráněného bydlení má svého klíčového pracovníka, který mu poskytuje potřebnou míru podpory na jeho cestě životem.

   

  Uživatelé služby Chráněného bydlení mají možnost využívat v rámci fakultativních služeb i další nabízené aktivity Sociálních služeb Šebetov, p.o. Uživatele pak podporujeme především ve využívání běžně dostupných služeb, ať již v obci nebo mimo ni.

   

   

  Vedoucí Chráněného bydlení Sociálních služeb Šebetov, p.o.:

  Bc. Dyčková Dagmar, tel.: 720 179 155 (zástupce Dokoupilová Petra, DiS. 728 091 723)