Novoroční koncert

V neděli 7. ledna 2018 proběhl v našem zařízení ve svátečně vyzdobené kapli NOVOROČNÍ TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT. Zahrála nám Kunštátská dechovka a Svatojánský chrámový sbor Svitávka. Repertoár byl různorodý, díla hudebních skladatelů Mozarta, Verdiho, Dvořáka… I když již skončil vánoční čas, poslechli jsme si i několik koled. Příjemně strávené necelé dvě hodiny uběhly jako voda a my jsme účinkující odměnili zaslouženým potleskem.