Návštěvní doba

  • Zařízení podporuje kontakt s rodinou či přáteli kdykoliv v denní době všechny dny v týdnu. Návštěva však nesmí narušit běžný režim uživatele a soukromí ostatních uživatelů bytu. Návštěvníci si mohou sjednat návštěvu přímo s uživatelem nebo s pracovníkem Chráněného bydlení.