Nařízení ředitelky zařízení k vycházkám a k pobytu mimo zařízení s účinností od 22.12.2020

Nařízení ředitelky zařízení k vycházkám a k pobytu mimo zařízení s účinností od 22.12.2020.

Určeno pro Domov se zvláštním režimem i pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Sociálních služeb Šebetov, p.o. (zrušeno usnesení č. 1325 a na základě nového usnesení č. 1370 vydávám toto nařízení).

 

V případě požadavku klienta na vycházku musí být toto vždy umožněno. Po návratu jsou sledovány příznaky COVID-19 (měření teploty atd.) a zaznamenávat kontrolu zdravotního stavu (tabulka).

V případě požadavku klienta na pobyt mimo zařízení musí být klient a jeho rodina prokazatelně seznámena včas o následných opatřeních spojených s návratem do zařízení.

Klient bezprostředně po návratu z jakéhokoliv pobytu mimo zařízení bude ubytován v oddělených prostorách. Je-li ubytován v jednolůžkovém pokoji, je tento považován za oddělený prostor. Pokoje jsou zřetelně označeny, klient informován, personál je poučen o přístupu k těmto klientům (používání ochranných pomůcek jako by klient byl pozitivní).

Do 72 hodin po návratu musí být klientovi provedeno preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS COV 2 prostřednictvím POC testu, tzn. ne dříve než 2-3 den po návratu a tento test zopakovat za další 3-4 dny s ohledem na pravděpodobnost zachycení počínající infekce.

Oddělení klienta je ukončeno od ostatních v případě negativních výsledků obou testů, celkem tedy 6-7 dnů. Pakliže je výsledek POC antigenního testu pozitivní, ale testovaná osoba nemá příznaky onemocnění COVID-19, je tato skutečnost oznámena praktickému lékaři k vyžádání konfirmačního testu.

V případě, že klient vykazuje příznaky onemocnění, může být POC antigenní test proveden dříve a klient je v případě pozitivního výsledku testu izolován.

Provedení testu je bezplatné a je provedeno testy získanými sponzorsky.

 

V Šebetově dne 22.12.2020

 

Ing. Zdeňka Vašíčková, MBA, ředitelka