Nařízení ředitelky k návštěvám s účinností od 5.12.2020 (všech našich sociálních služeb)

Navštívím a neohrozím - krátké video Lékařů bez hranic k návštěvám

 /data/File/prosinec_2020/navstivim-a-neohrozim.mp4

 

Nařízení ředitelky Sociálních služeb Šebetov, p.o., k návštěvám s účinností od 5.12.2020 v pobytové službě

Domov pro osoby se zdravotním postižením

 

 1. Koordinace návštěv

Je nutné předchozí domluvení (nahlášení návštěvy) telefonickou formou

na tel. čísle: 702 222 839 (722 119 122)

 

 1. Podmínkou návštěvy:

Návštěva se nahlásí na recepci, recepční zavolá zdravotnického pracovníka z oddělení.

 

 1. 2.1.Vyplnění čestného prohlášení.

 

 1. 2.2. Vyplnění informovaného souhlasu.

 

 1. 2.3. Po celou dobu návštěvy používat ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

 

 1. 2.4. Návštěva probíhá ve stanovených prostorách.

 

 1. 2.5. Návštěva není možná u klienta, který je testovaný COVID+ pozitivně a je v izolaci.

 

Testování u pobytové služby Domov pro osoby se zdravotním postižením není třeba.

 

Příloha: Čestné prohlášení

              Informovaný souhlas

 

Ing. Zdeňka Vašíčková, MBA, ředitelka

V Šebetově dne 4.12.2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nařízení ředitelky Sociálních služeb Šebetov, p.o., k návštěvám s účinností od 5.12.2020 v pobytové službě

Domov se zvláštním režimem

 

 1. Zákaz návštěv trvá u COVID+klientů, kteří jsou v izolaci.

 

 1. Koordinace návštěv

 

 1. 2.1. Z důvodu zajištění bezpečnostních podmínek je nutné, aby se návštěva předem nahlásila z důvodu efektivního nakládání s časem potřebného personálu pro zajištění vlastního setkání včetně POC testování.

 

 1. 2.2. Návštěvu si předem domluvte na tel.čísle:  
 2. 721 387 440 nebo 723 726 838.

 

 1. 2.3. Návštěvy z provozních důvodu je možné si dohodnout pouze v uvedené dny: středa, čtvrtek, pátek, sobota, a to v době od 13.00h do 17.00h.

 

Čas návštěvy bude stanovený předem. Doporučená doba návštěvy je maximálně 1 hodina.

 

 1. Podmínky pro návštěvu

Zákaz návštěv se nevztahuje na:

 

 1. 3.1. Osoby, které se před zahájením návštěvy podrobí POC testu, a to s negativním výsledkem.

 

 1. 3.2. Osoby, které absolvovaly nejpozději do 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad (v případě SMS – ofotografování). Zároveň se podepíše čestné prohlášení. 

 

           3.3. Osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad (praktický lékař).

 

Další důležitou podmínkou je, že osoba, která jde na návštěvu, používá po celou dobu návštěvy ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu. Pokud nemá vlastní, je možné zakoupit příslušný respirátor v zařízení. 

 

 1. Realizace návštěv                                                                                                                                                                                      4.1. Návštěva se nahlašuje na recepci.

 

 1. 4.2. Návštěvy probíhají ve stanovených prostorách.

 

 1. 4.3. Recepční povolá zdravotnického pracovníka, který provede nezbytné náležitosti.

 

 1. 4.4. Nutné je podepsání informovaného souhlasu.

 

           4.5. Nezbytnou podmínkou je vyplnění čestného prohlášení.

 

 1. 4.6. V případě splnění všech podmínek odvede návštěvu do stanovených prostor, kde proběhne setkání s klientem naší služby.

 

 

Příloha: Čestné prohlášení

              Informovaný souhlas

 

Ing. Zdeňka Vašíčková, MBA, ředitelka

 

V Šebetově dne 4.12.2020

 

Desatero k návštěvám

/data/File/prosinec_2020/1 Desatero pro návštěvy.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k návštěvám v Chráněném bydlení

 

Zákaz návštěv, pokud je byt v izolaci z důvodu pozitivně testovaných klientů.

 

 

 

V Šebetově dne 4.12.2020

 

Ing. Zdeňka Vašíčková, MBA, ředitelka