Kontakt

⇒ Ředitelka zařízení: Ing. Zdeňka Vašíčková, MBA

tel.: 607 612 823, 516 465 442

e-mail: zdenka.vasickova@socialnisluzbysebetov.cz nebo posta@socialnisluzbysebetov.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⇒ Vedoucí služby CHB: Bc. Dagmar Dyčková

tel.: 720 179 155, 516 465 438 (kl. 37)

e-mail: dagmar.dyckova@socialnisluzbysebetov.cz

------------------------------------------------------------------------------

⇒vedoucí sociálního úseku a sociální pracovnice pro CHB: Lucie Šmeralová, DiS.

tel.: 721 606 035, 516 465 438 (kl. 22)

e-mail: lucie.smeralova@socialnisluzbysebetov.cz