Kontakt

ADRESA:

Sociální služby Šebetov
příspěvková organizace
679 35 ŠEBETOV 1

Telefon: 516 465 438

Fax: 516 465 438

E-mail: posta@socialnisluzbysebetov.cz

www.socialnisluzbysebetov.cz

IČO: 00838446

ID datové schránky: 62yk733

číslo bankovního účtu: 107-6783110237/0100

     **********************************************************************

  

►Ing. Blažena Kaderková

pověřena řízením Sociálních služeb Šebetov, příspěvkové organizace

blazena.kaderkova@socialnisluzbysebetov.cz

tel: 516 465 438 klapka 27

 

OSTATNÍ KONTAKTY:

►Jitka Furmanczuková, sekretářka ředitelky

posta@socialnisluzbysebetov.cz nebo jitka.furmanczukova@socialnisluzbysebetov.cz, tel.: 723 317 241

►Lucie Šmeralová, DiS., vedoucí sociálního úseku a sociální pracovnice pro Domov se zvláštním režimem (DZR)

lucie.smeralova@socialnisluzbysebetov.cz, tel.: 721 606 035

►Jana Letfusová, vedoucí Domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)

jana.letfusova@socialnisluzbysebetov.cz, tel.: 722 119 122

►Romana Vašková, vedoucí Domova se zvláštním režimem (DZR)

romana.vaskova@socialnisluzbysebetov.cz, tel.: 723 726 838

►Bc. Dagmar Dyčková, vedoucí služby Chráněné bydlení (CHB)

dagmar.dyckova@socialnisluzbysebetov.cz, tel.: 720 179 155

►Šárka Zemánková, DiS., sociální pracovnice pro Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) a Chráněné bydlení (CHB)

sarka.zemankova@socialnisluzbysebetov.cz, tel.: 721 606 035

►Irena Kaderková, účetní sociálního úseku

irena.kaderkova@socialnisluzbysebetov.cz, tel.: 721 606 035

►Zdeněk Král, vedoucí technickohospodářského úseku

zdenek.kral@socialnisluzbysebetov.cz, tel.: 725 985 771

►Ing. Blažena Kaderková, vedoucí ekonomického úseku

blazena.kaderkova@socialnisluzbysebetov.cz

►Ivana Ženatá, pracovnice zdravotního dispečinku

ivana.zenata@socialnisluzbysebetov.cz, tel.: 702 222 483

►Alena Najerová, vedoucí pracovní terapie

alena.najerova@socialnisluzbysebetov.cz, tel.: 725 985 783

►Adéla Šponerová, DiS., personální a mzdová účetní

adela.sponerova@socialnisluzbysebetov.cz

►Marcela Dračková, vedoucí stravovacího úseku

marcela.drackova@socialnisluzbysebetov.cz, tel.: 722 119 286

 

 

 

Napište nám