Informace pro opatrovníky a rod.příslušníky

Nařízení ředitelky zařízení k vycházkám a k pobytu mimo zařízení s účinností od 22.12.2020.

Určeno pro Domov se zvláštním režimem i pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Sociálních služeb Šebetov, p.o. (zrušeno usnesení č. 1325 a na základě nového usnesení č. 1370 vydávám toto nařízení).

 

V případě požadavku klienta na vycházku musí být toto vždy umožněno. Po návratu jsou sledovány příznaky COVID-19 (měření teploty atd.) a zaznamenávat kontrolu zdravotního stavu (tabulka).

V případě požadavku klienta na pobyt mimo zařízení musí být klient a jeho rodina prokazatelně seznámena včas o následných opatřeních spojených s návratem do zařízení.

Klient bezprostředně po návratu z jakéhokoliv pobytu mimo zařízení bude ubytován v oddělených prostorách. Je-li ubytován v jednolůžkovém pokoji, je tento považován za oddělený prostor. Pokoje jsou zřetelně označeny, klient informován, personál je poučen o přístupu k těmto klientům (používání ochranných pomůcek jako by klient byl pozitivní).

Do 72 hodin po návratu musí být klientovi provedeno preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS COV 2 prostřednictvím POC testu, tzn. ne dříve než 2-3 den po návratu a tento test zopakovat za další 3-4 dny s ohledem na pravděpodobnost zachycení počínající infekce.

Oddělení klienta je ukončeno od ostatních v případě negativních výsledků obou testů, celkem tedy 6-7 dnů. Pakliže je výsledek POC antigenního testu pozitivní, ale testovaná osoba nemá příznaky onemocnění COVID-19, je tato skutečnost oznámena praktickému lékaři k vyžádání konfirmačního testu.

V případě, že klient vykazuje příznaky onemocnění, může být POC antigenní test proveden dříve a klient je v případě pozitivního výsledku testu izolován.

Provedení testu je bezplatné a je provedeno testy získanými sponzorsky.

 

V Šebetově dne 22.12.2020

 

Ing. Zdeňka Vašíčková, MBA, ředitelka

 

 

------------------------------

Nařízení ředitelky Sociálních služeb Šebetov, p.o., k návštěvám s účinností od 5.12.2020 v pobytové službě Domov pro osoby se zdravotním postižením

 

 1. Koordinace návštěv

Je nutné předchozí domluvení (nahlášení návštěvy) telefonickou formou na tel. čísle:

702 222 839 (722 119 122)

 

 1. Podmínkou návštěvy:

Návštěva se nahlásí na recepci, recepční zavolá zdravotnického pracovníka z oddělení.

 

  1. Vyplnění čestného prohlášení.

 

  1. Vyplnění informovaného souhlasu.

 

  1. Po celou dobu návštěvy používat ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

 

  1. Návštěva probíhá ve stanovených prostorách.

 

  1. Návštěva není možná u klienta, který je testovaný COVID+ pozitivně a je v izolaci.

 

Testování u pobytové služby Domov pro osoby se zdravotním postižením není třeba.

 

Příloha: Čestné prohlášení

              Informovaný souhlas

 

Ing. Zdeňka Vašíčková, MBA, ředitelka

V Šebetově dne 4.12.2020

-----------------------------------------

ZÁKAZ NÁVŠTĚV z důvodu epidemiologické situace platí s účinností od 21.9.2020 až do odvolání.

----------------------------------------

V Šebetově dne 31.7.2020

 

Na základě posouzení a rozhodnutí zřizovatele vzhledem k epidemiologické situaci v Jihomoravském kraji není aktuálně přistoupeno k zákazu návštěv.

 

I nadále platí možnost návštěv dle „Opatření ředitelky zařízení k návštěvám klientů v Sociálních službách Šebetov, p.o.“

 

Situaci i nadále sledujeme. Jde nám o bezpečí našich klientů, ale zároveň si uvědomujeme, jak je pro ně důležitý kontakt (byť za určitých omezení) s rodinnými příslušníky.

 

Ing. Zdeňka Vašíčková, MBA, ředitelka, v.r.

 

 

UPOZORNĚNÍ - ZÁKAZ NÁVŠTĚV

VÁŽENÍ OPATROVNÍCI, RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI,

na základě doporučení zřizovatele z důvodu epidemiologické situace - koronavirus - stanovuji ZÁKAZ NÁVŠTĚV do odvolání. Je to z důvodu bezpečnosti našich klientů.

V případě dotazů týkající poskytování sociální služby Vaší blízké osobě, obraťte se, prosím, na vedoucí Domova pro osoby se zdravotním postižením, paní Janu Letfusovou – tel: 722 119 122.

Děkuji za pochopení.

Ing. Zdeňka Vašíčková, MBA, ředitelka v.r.

--------------------------------------------------

INFORMACE PRO OPATROVNÍKY A RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ

Informujeme Vás, že každou poslední neděli v měsíci bude jedna ze sociálních pracovnic přítomna v zaměstnání od 10.30 do 15.30h. Můžete se na ni obrátit s dotazy, připomínkami, stížnostmi, podněty pro zkvalitnění sociální služby, která je poskytována Vaší blízké osobě.

 

-----------------------------

 

Plnou moc k zastupování při podání žádosti do DOZP si můžete stáhnout zde.

-----------------------------

Prosíme opatrovníky a rodinné příslušníky, kteří nemají e-mailovou adresu, aby si ji, pokud mají možnost, zřídili. E-mailová korespondence ušetří finanční prostředky. Děkujeme.