Informace pro opatrovníky a rodinné příslušníky

Informace k návštěvám v Chráněném bydlení

 

Zákaz návštěv, pokud je byt v izolaci z důvodu pozitivně testovaných klientů.

 

V Šebetově dne 4.12.2020

 

Ing. Zdeňka Vašíčková, MBA, ředitelka

------------------------------------------------

V Šebetově dne 31.7.2020

 

Na základě posouzení a rozhodnutí zřizovatele vzhledem k epidemiologické situaci v Jihomoravském kraji není aktuálně přistoupeno k zákazu návštěv.

 

I nadále platí možnost návštěv dle „Opatření ředitelky zařízení k návštěvám klientů v Sociálních službách Šebetov, p.o.“

 

Situaci i nadále sledujeme. Jde nám o bezpečí našich klientů, ale zároveň si uvědomujeme, jak je pro ně důležitý kontakt (byť za určitých omezení) s rodinnými příslušníky.

 

Ing. Zdeňka Vašíčková, MBA, ředitelka, v.r.

 

 

UPOZORNĚNÍ - ZÁKAZ NÁVŠTĚV

VÁŽENÍ OPATROVNÍCI, RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI,

na základě doporučení zřizovatele z důvodu epidemiologické situace - koronavirus - stanovuji ZÁKAZ NÁVŠTĚV do odvolání. Je to z důvodu bezpečnosti našich klientů.

V případě dotazů týkající poskytování sociální služby Vaší blízké osobě, obraťte se, prosím, na vedoucí Chráněného bydlení, paní Bc. Dagmar Dyčkovou – tel: 720 179 155.

Děkuji za pochopení.

Ing. Zdeňka Vašíčková, MBA, ředitelka v.r.

--------------------------------------------------

INFORMACE PRO OPATROVNÍKY A RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ

Informujeme Vás, že každou poslední neděli v měsíci bude jedna ze sociálních pracovnic přítomna v zaměstnání od 10.30 do 15.30h. Můžete se na ni obrátit s dotazy, připomínkami, stížnostmi, podněty pro zkvalitnění sociální služby, která je poskytována Vaší blízké osobě.

-----------------

Plnou moc k zastupování při vyřizování žádosti do CHB si můžete stáhnout zde.

--------------------

 

Dále vás prosíme (opatrovníky a rodinné příslušníky), pokud nevlastníte e-mailovou adresu, abyste si ji založili, pokud máte možnost. V případě, že e-mailovou adresu vlastníte a jen jste nám ji neposlali, prosíme, abyste tak učinili.

E-mailová korespondence ušetří finanční prostředky vám i naší organizaci.

Děkujeme.