Informace pro opatrovníky a rodinné příslušníky

UPOZORNĚNÍ:

V neděli 25. srpna 2019 nebudou sociální pracovnice přítomny na pracovišti

z důvodu čerpání dovolených.

--------------------------------------------------

INFORMACE PRO OPATROVNÍKY A RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ

Informujeme Vás, že každou poslední neděli v měsíci bude jedna ze sociálních pracovnic přítomna v zaměstnání od 10.30 do 15.30h. Můžete se na ni obrátit s dotazy, připomínkami, stížnostmi, podněty pro zkvalitnění sociální služby, která je poskytována Vaší blízké osobě.

-----------------

Plnou moc k zastupování při vyřizování žádosti do CHB si můžete stáhnout zde.

--------------------

 

Dále vás prosíme (opatrovníky a rodinné příslušníky), pokud nevlastníte e-mailovou adresu, abyste si ji založili, pokud máte možnost. V případě, že e-mailovou adresu vlastníte a jen jste nám ji neposlali, prosíme, abyste tak učinili.

E-mailová korespondence ušetří finanční prostředky vám i naší organizaci.

Děkujeme.