Informace pro opatrovníky a rodinné příslušníky

UPOZORNĚNÍ PRO OPATROVNÍKY A RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ

Upozorňujeme, že od 3.6.2018 z důvodu nevyužívání možnosti ze strany opatrovníků a rodinných příslušníků uživatelů obrátit se osobně na sociální pracovnice první neděli v měsíci, nebudou sociální pracovnice v tyto neděle přítomny na sociálním úseku.

Informovat se o průběhu služby, projednat stížnosti na kvalitu služeb, připomínky, podněty, dotazy lze v běžné pracovní době sociálních pracovnic (pondělí až pátek).

-----------------

Plnou moc k zastupování při vyřizování žádosti do CHB si můžete stáhnout zde.

--------------------

 

Dále vás prosíme (opatrovníky a rodinné příslušníky), pokud nevlastníte e-mailovou adresu, abyste si ji založili, pokud máte možnost. V případě, že e-mailovou adresu vlastníte a jen jste nám ji neposlali, prosíme, abyste tak učinili.

E-mailová korespondence ušetří finanční prostředky vám i naší organizaci.

Děkujeme.