Informace pro opatrovníky a rodinné příslušníky

ZÁKAZ NÁVŠTĚV z důvodu epidemiologické situace platí s účinností od 21.9.2020 až do odvolání.

 

--------------------------

 

Další možnosti komunikace

Oznamuji Vám, že od 1.10.2020 budete mít možnost komunikovat se svými blízkými osobami, kteří jsou uživatelé Domova se zvláštním režimem a nemají svůj mobilní telefon nebo s Vámi nejsou v tak častém kontaktu, jak by si přáli, pomocí SKYPU (bezplatné telefonní videohovory) a mobilního telefonu.

Pracovník bude uživateli při hovorech nápomocen a hovory zprostředkuje.

 

  1. Koordinace hovorů

1.1. Pokud chcete hovořit s uživatelem přes SKYPE nebo mobilním telefonem, objednejte se nejpozději den předem, a to telefonickou formou.

Tel. číslo: 721 387 440 (723 726 838).

 

1.2. Možnost SKYPOVAT a telefonovat bude v tyto dny:

ÚTERÝ A ČTVRTEK OD 14 DO 18 HODIN (PRACOVNÍ DNY)

Doporučená doba hovoru není omezena, ale pracovník koriguje dobu podle rozpisu dalších hovorů.

adresa pro skypování: skype@socialnisluzbysebetov.cz

V Šebetově dne 17.9.2020

 

Ing. Zdeňka Vašíčková, MBA, ředitelka, v.r.

 

----------------------------------

V Šebetově dne 31.7.2020

 

 

--------------------------------------------------

INFORMACE PRO OPATROVNÍKY A RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ

Informujeme Vás, že každou poslední neděli v měsíci bude jedna ze sociálních pracovnic přítomna v zaměstnání od 10.30 do 15.30h. Můžete se na ni obrátit s dotazy, připomínkami, stížnostmi, podněty pro zkvalitnění sociální služby, která je poskytována Vaší blízké osobě.

------------------

Vážení rodinní příslušníci,

pro Vašeho blízkého, který nastoupí do Domova se zvláštním režimem, je důležité, aby okolo sebe měl známé věci ze svého domova.

Např.:
Obraz, obrázky, vázičku, keramiku, budík, deku, dečku…. Zkrátka něco, co mu bude známé a bude  mu domov připomínat.
Může být i vlastní povlečení  (není žádnou podmínkou).

Také je důležité, abyste mu s sebou dali oblečení a obuv, na kterou je zvyklý. Nevadí, když bude seprané, opotřebované. Za to se nemusíte stydět – Vy sami nejlépe víte, co si Váš blízký rád oblékal. Není třeba nakupovat všechno nové ošacení a obuv.

Můžete mu i do „krabice vzpomínek“ dát fotky a něco, co rád bral do rukou (mohou být třeba klubíčka vlny, dečka, oblíbená kniha, časopis, dopisy, vůně, bižuterie, starý kalendář, pohlednice, Zpravodaje obce, výkresy dětí, vnoučat, klíčenku, drobné kuchyňské potřeby, nářadí,…).

Vybavování si vzpomínek je v pozdním věku téměř existenční potřeba. Ve stáří má velký vliv na udržování psychické rovnováhy, na navození kladných emocí a na udržení vědomí svého já a svého místa ve světě. Pomáhá člověku zachovat si důstojnost i v obtížných životních situacích a umírňuje pocity úzkosti a osamění.

Více se můžete inspirovat například na webových stránkách:
http://peceosverodice.cz/krabice-plne-vzpominek/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzor plné moci pro nastupujícího uživatele, který si přeje být zastupován blízkou osobou, si stáhněte zde.

-----------------------

Plnou moc k zastupování při vyřizování žádosti do DZR si můžete stáhnout zde.

---------------------------

Informace o Alzheimerově nemoci

Alzheimerova nemoc je v současné době velké celospolečenské téma. Hodně se o ní mluví, píše, ale spousta lidí neví, jak se tato nemoc projevuje. Dovolujeme si Vám proto v krátkosti přiblížit průběh tohoto onemocnění.

 

Průběh nemoci lze rozdělit na tři stádia:

  1. Počínající a mírná demence, kdy dominují zejména poruchy paměti, koncentrace, poruchy chování a sociálních funkcí, je nutné nemocnému radit při různých činnostech, kontrola nad ním nemusí být trvalá.

Jaké mohou být první příznaky:

- horší vyjadřování, hledání slov

- obtíže v nových situacích

- zhoršení krátkodobé paměti

- zhoršení orientace v čase i prostoru

- ztráta zájmu i o koníčky a oblíbené činnosti

- depresivní nálada, apatie či naopak agresivní chování

 

  1. Středně pokročilá demence, která se již projevuje poruchou soběstačnosti a pacient vyžaduje častý či převážný dohled.

Pacient ve stádiu rozvinuté demence

- si nepamatuje zejména nedávné události a jména

- není schopen vařit, uklízet, nakupovat

- potřebuje pomoct s osobní hygienou, např. s WC, s mytím a oblékáním

- bloudí a chová se nepřiměřeně dané situaci a ani doma neví, kde je

- zhoršuje se jeho soběstačnost

 

  1. Pokročilá forma demence, kdy je pacient odkázán na nepřetržitou péči a pomoc ve většině sebeobslužných aktivit.

Nemocný například:

- obtížně polyká

- nepoznává příbuzné, přátele ani dobře známé předměty

- neudrží moč a stolici

- není schopen porozumět nebo se vyjádřit

- špatně chodí

- zůstane upoután na vozík nebo lůžko

 

Více informací můžete nalézt zde:

http://www.alzheimer.cz/alzheimerova-choroba/priznaky/

http://www.alzheimer.cz/alzheimerova-choroba/co-je-demence/

http://www.alzheimer.cz/alzheimerova-choroba/diagnoza/

 

Na pomoc pečujícím rodinám

Jak pečovat o člověka s demencí

Dopisy České alzheimerovské společnosti