Informace pro opatrovníky a rodinné příslušníky

Nařízení ředitelky zařízení k vycházkám a k pobytu mimo zařízení s účinností od 22.12.2020.

Určeno pro Domov se zvláštním režimem i pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Sociálních služeb Šebetov, p.o. (zrušeno usnesení č. 1325 a na základě nového usnesení č. 1370 vydávám toto nařízení).

 

V případě požadavku klienta na vycházku musí být toto vždy umožněno. Po návratu jsou sledovány příznaky COVID-19 (měření teploty atd.) a zaznamenávat kontrolu zdravotního stavu (tabulka).

V případě požadavku klienta na pobyt mimo zařízení musí být klient a jeho rodina prokazatelně seznámena včas o následných opatřeních spojených s návratem do zařízení.

Klient bezprostředně po návratu z jakéhokoliv pobytu mimo zařízení bude ubytován v oddělených prostorách. Je-li ubytován v jednolůžkovém pokoji, je tento považován za oddělený prostor. Pokoje jsou zřetelně označeny, klient informován, personál je poučen o přístupu k těmto klientům (používání ochranných pomůcek jako by klient byl pozitivní).

Do 72 hodin po návratu musí být klientovi provedeno preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS COV 2 prostřednictvím POC testu, tzn. ne dříve než 2-3 den po návratu a tento test zopakovat za další 3-4 dny s ohledem na pravděpodobnost zachycení počínající infekce.

Oddělení klienta je ukončeno od ostatních v případě negativních výsledků obou testů, celkem tedy 6-7 dnů. Pakliže je výsledek POC antigenního testu pozitivní, ale testovaná osoba nemá příznaky onemocnění COVID-19, je tato skutečnost oznámena praktickému lékaři k vyžádání konfirmačního testu.

V případě, že klient vykazuje příznaky onemocnění, může být POC antigenní test proveden dříve a klient je v případě pozitivního výsledku testu izolován.

Provedení testu je bezplatné a je provedeno testy získanými sponzorsky.

 

V Šebetově dne 22.12.2020

 

Ing. Zdeňka Vašíčková, MBA, ředitelka

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení vlády České republiky ze dne 14.12.2020 č. 1325 k pobytu uživatelů mimo zařízení 

/data/File/prosinec_2020/Usnesení vlády - pobyt uživatelů mimo zařízení.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krátké video Lékařů bez hranic - doporučení k návštěvám uživatelů /data/File/prosinec_2020/navstivim-a-neohrozim.mp4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nařízení ředitelky Sociálních služeb Šebetov, p.o., k návštěvám s účinností od 5.12.2020 v pobytové službě Domov se zvláštním režimem

 

 1. Zákaz návštěv trvá u COVID+klientů, kteří jsou v izolaci.

 

 1. Koordinace návštěv

 

  1. Z důvodu zajištění bezpečnostních podmínek je nutné, aby se návštěva předem nahlásila z důvodu efektivního nakládání s časem potřebného personálu pro zajištění vlastního setkání včetně POC testování.

 

  1. Návštěvu si předem domluvte na tel.čísle:  721 387 440 nebo 723 726 838.

 

  1. Návštěvy z provozních důvodu je možné si dohodnout pouze v uvedené dny: středa, čtvrtek, pátek, sobota, a to v době od 13.00h do 17.00h.

 

Čas návštěvy bude stanovený předem. Doporučená doba návštěvy je maximálně 1 hodina.

 

 1. Podmínky pro návštěvu

Zákaz návštěv se nevztahuje na:

 

  1. Osoby, které se před zahájením návštěvy podrobí POC testu, a to s negativním výsledkem.

 

  1. Osoby, které absolvovaly nejpozději do 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad (v případě SMS – ofotografování).

 

  1. Osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad (praktický lékař).

 

Další důležitou podmínkou je, že osoba, která jde na návštěvu, používá po celou dobu návštěvy ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu.

 

 1. Realizace návštěv
  1. Návštěva se nahlašuje na recepci.

 

  1. Návštěvy probíhají ve stanovených prostorách.

 

  1. Recepční povolá zdravotnického pracovníka, který provede nezbytné náležitosti.

 

  1. Nutné je podepsání informovaného souhlasu.

 

  1. Nezbytnou podmínkou je vyplnění čestného prohlášení.

 

  1. V případě splnění všech podmínek odvede návštěvu do stanovených prostor, kde proběhne setkání s klientem naší služby.

 

 

Příloha: Čestné prohlášení

              Informovaný souhlas

 

Ing. Zdeňka Vašíčková, MBA, ředitelka

 

V Šebetově dne 4.12.2020

 

-----------------------------------

ZÁKAZ NÁVŠTĚV z důvodu epidemiologické situace platí s účinností od 21.9.2020 až do odvolání.

 

--------------------------

 

Další možnosti komunikace

Oznamuji Vám, že od 1.10.2020 budete mít možnost komunikovat se svými blízkými osobami, kteří jsou uživatelé Domova se zvláštním režimem a nemají svůj mobilní telefon nebo s Vámi nejsou v tak častém kontaktu, jak by si přáli, pomocí SKYPU (bezplatné telefonní videohovory) a mobilního telefonu.

Pracovník bude uživateli při hovorech nápomocen a hovory zprostředkuje.

 

 1. Koordinace hovorů

1.1. Pokud chcete hovořit s uživatelem přes SKYPE nebo mobilním telefonem, objednejte se nejpozději den předem, a to telefonickou formou.

Tel. číslo: 721 387 440 (723 726 838).

 

1.2. Možnost SKYPOVAT a telefonovat bude v tyto dny:

ÚTERÝ A ČTVRTEK OD 14 DO 18 HODIN (PRACOVNÍ DNY)

Doporučená doba hovoru není omezena, ale pracovník koriguje dobu podle rozpisu dalších hovorů.

adresa pro skypování: skype@socialnisluzbysebetov.cz

V Šebetově dne 17.9.2020

 

Ing. Zdeňka Vašíčková, MBA, ředitelka, v.r.

 

----------------------------------

V Šebetově dne 31.7.2020

 

 

--------------------------------------------------

INFORMACE PRO OPATROVNÍKY A RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ

Informujeme Vás, že každou poslední neděli v měsíci bude jedna ze sociálních pracovnic přítomna v zaměstnání od 10.30 do 15.30h. Můžete se na ni obrátit s dotazy, připomínkami, stížnostmi, podněty pro zkvalitnění sociální služby, která je poskytována Vaší blízké osobě.

------------------

Vážení rodinní příslušníci,

pro Vašeho blízkého, který nastoupí do Domova se zvláštním režimem, je důležité, aby okolo sebe měl známé věci ze svého domova.

Např.:
Obraz, obrázky, vázičku, keramiku, budík, deku, dečku…. Zkrátka něco, co mu bude známé a bude  mu domov připomínat.
Může být i vlastní povlečení  (není žádnou podmínkou).

Také je důležité, abyste mu s sebou dali oblečení a obuv, na kterou je zvyklý. Nevadí, když bude seprané, opotřebované. Za to se nemusíte stydět – Vy sami nejlépe víte, co si Váš blízký rád oblékal. Není třeba nakupovat všechno nové ošacení a obuv.

Můžete mu i do „krabice vzpomínek“ dát fotky a něco, co rád bral do rukou (mohou být třeba klubíčka vlny, dečka, oblíbená kniha, časopis, dopisy, vůně, bižuterie, starý kalendář, pohlednice, Zpravodaje obce, výkresy dětí, vnoučat, klíčenku, drobné kuchyňské potřeby, nářadí,…).

Vybavování si vzpomínek je v pozdním věku téměř existenční potřeba. Ve stáří má velký vliv na udržování psychické rovnováhy, na navození kladných emocí a na udržení vědomí svého já a svého místa ve světě. Pomáhá člověku zachovat si důstojnost i v obtížných životních situacích a umírňuje pocity úzkosti a osamění.

Více se můžete inspirovat například na webových stránkách:
http://peceosverodice.cz/krabice-plne-vzpominek/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzor plné moci pro nastupujícího uživatele, který si přeje být zastupován blízkou osobou, si stáhněte zde.

-----------------------

Plnou moc k zastupování při vyřizování žádosti do DZR si můžete stáhnout zde.

---------------------------

Informace o Alzheimerově nemoci

Alzheimerova nemoc je v současné době velké celospolečenské téma. Hodně se o ní mluví, píše, ale spousta lidí neví, jak se tato nemoc projevuje. Dovolujeme si Vám proto v krátkosti přiblížit průběh tohoto onemocnění.

 

Průběh nemoci lze rozdělit na tři stádia:

 1. Počínající a mírná demence, kdy dominují zejména poruchy paměti, koncentrace, poruchy chování a sociálních funkcí, je nutné nemocnému radit při různých činnostech, kontrola nad ním nemusí být trvalá.

Jaké mohou být první příznaky:

- horší vyjadřování, hledání slov

- obtíže v nových situacích

- zhoršení krátkodobé paměti

- zhoršení orientace v čase i prostoru

- ztráta zájmu i o koníčky a oblíbené činnosti

- depresivní nálada, apatie či naopak agresivní chování

 

 1. Středně pokročilá demence, která se již projevuje poruchou soběstačnosti a pacient vyžaduje častý či převážný dohled.

Pacient ve stádiu rozvinuté demence

- si nepamatuje zejména nedávné události a jména

- není schopen vařit, uklízet, nakupovat

- potřebuje pomoct s osobní hygienou, např. s WC, s mytím a oblékáním

- bloudí a chová se nepřiměřeně dané situaci a ani doma neví, kde je

- zhoršuje se jeho soběstačnost

 

 1. Pokročilá forma demence, kdy je pacient odkázán na nepřetržitou péči a pomoc ve většině sebeobslužných aktivit.

Nemocný například:

- obtížně polyká

- nepoznává příbuzné, přátele ani dobře známé předměty

- neudrží moč a stolici

- není schopen porozumět nebo se vyjádřit

- špatně chodí

- zůstane upoután na vozík nebo lůžko

 

Více informací můžete nalézt zde:

http://www.alzheimer.cz/alzheimerova-choroba/priznaky/

http://www.alzheimer.cz/alzheimerova-choroba/co-je-demence/

http://www.alzheimer.cz/alzheimerova-choroba/diagnoza/

 

Na pomoc pečujícím rodinám

Jak pečovat o člověka s demencí

Dopisy České alzheimerovské společnosti