Dobrovolnictví

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY

 

CHCETE SE STÁT DOBROVOLNÍKEM

V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ŠEBETOV

– příspěvkové organizaci

 

*

Životní problémy postižených nejsou pouze jejich záležitostí, nýbrž věcí nás všech.

Je proto třeba stále hledat nové cesty, které by pomohly situaci handicapovaných řešit.

 

Jednou z těchto cest je také DOBROVOLNICTVÍ, které mluví za ty, kteří za sebe mluvit nemohou a které umožňuje lidem získávat nové znalosti a dovednosti, díky kterým mohou plně rozvinout svůj potenciál, sebedůvěru a tvořivost.

 

*

KDO JE DOBROVOLNÍK?

Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí nebo organizací.

Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoli, protože každý umí něco, co může nabídnout druhým.

 

*

CO DĚLÁ DOBROVOLNÍK?

Dobrovolník přináší do života handicapovaných lidí informace, vědomosti, radost a zábavu. Motivuje tam, kde je to nejvíce potřeba, tvoří. Nabízí přátelství, svůj čas a energii všem, kterým toto vše schází.

 

 

JAK DLOUHO TRVÁ DOBROVOLNICTVÍ?

Dobrovolnická služba může být krátkodobá nebo i dlouhodobá. Záleží vždy na možnostech dobrovolníka – je možné uspořádat 2x do roka zajímavé vystoupení pro větší skupinu uživatel, nebo pravidelně navštěvovat jednoho z nich s programem, který mu nejlépe vyhovuje.

 

*

CO TATO PRÁCE DOBROVOLNÍKŮM PŘINÁŠÍ?

Práce dobrovolníka s sebou nese práva i povinnosti. Přináší radost, ale někdy i zamyšlení, nové zkušenosti a dovednosti. Může přinést i nová přátelství, změnu životního stylu…….

 

*

POKUD MÁTE JEŠTĚ OTÁZKY ČI ZÁJEM O TUTO PRÁCI:

 

*Kontaktujte: Sociální služby Šebetov p.o.

                         679 35 Šebetov 1

*Telefon/fax: 516 465 438

 

*Kontaktní osoba: Bc. Dyčková Dagmar