Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří se uskuteční 15. a 16. září 2018. Podrobný program naleznete na těchto stránkách v srpnu 2018.

----

Ve dnech 16. září a 17. září 2017 se v našem zařízení uskutečnily již 17. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

I přes nepřízeň počasí  k nám přišlo cca 580 návštěvníků. Tímto jim děkujeme za návštěvu.

Kulturní program byl velice bohatý. Všem účinkujícím - našim uživatelům a zaměstnancům, skupině A.M.ÚLET, skupině BOKOMARA A PANÍ NADĚ URBÁNKOVÉ, hasičům a hasičkám z Horního Štěpánova -  děkujeme za krásná vystoupení. Rovněž děkujeme za doprovod při mši svaté Kunštátské dechovce a Svatojánskému chrámovému sboru ze Svitávky.