Další možnosti komunikace blízkých osob uživatelů Domova se zvláštním režimem

Oznamuji Vám, že od 1.10.2020 budete mít možnost komunikovat se svými blízkými osobami, kteří jsou uživatelé Domova se zvláštním režimem a nemají svůj mobilní telefon nebo s Vámi nejsou v tak častém kontaktu, jak by si přáli, pomocí SKYPU (bezplatné telefonní videohovory) a mobilního telefonu.

Pracovník bude uživateli při hovorech nápomocen a hovory zprostředkuje.

 

Koordinace hovorů

Pokud chcete hovořit s uživatelem přes SKYPE nebo mobilním telefonem, objednejte se nejpozději den předem, a to telefonickou formou.

Tel. číslo: 721 387 440 (723 726 838).

 

Možnost SKYPOVAT a telefonovat bude v tyto dny:

ÚTERÝ A ČTVRTEK OD 14 DO 18 HODIN (PRACOVNÍ DNY)

Doporučená doba hovoru není omezena, ale pracovník koriguje dobu podle rozpisu dalších hovorů.

adresa pro skypování: skype@socialnisluzbysebetov.cz

 

V Šebetově dne 17.9.2020

 

Ing. Zdeňka Vašíčková, MBA, ředitelka, v.r.