COVID - 19

Vážení rodinní příslušníci,
je mi opravdu velmi líto, že i přes veškerá přijatá opatření se i v našem zařízení řeší pozitivita na COVID - 19.
Vždy co nejrychleji informujeme opatrovníky a blízké osoby klientů, kteří jsou pozitivní. 
Chci Vás tímto ubezpečit, že i přes nelehkou situaci celý náš pracovní tým pracuje s velkým nasazením.
Ing. Zdeňka Vašíčková, MBA, ředitelka
V Šebetově dne 21.10.2020