Chráněné bydlení

OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM, S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM A OSOBY S CHRONICKÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

Jedná se o pobytovou službu osobám s duševním chronickým onemocněním, osobám s kombinovaným postižením (mentálním a tělesným), osobám s mentálním postižením (osoby s lehkým až středně těžkým mentálním postižením). Cílem služby je pomoc a podpora uživatelům při rozvoji jejich sociálních kompetencí vedoucích k jejich větší samostatnosti, nezávislosti a individuálnímu rozvoji. Dále je to pomoc a podpora při integraci uživatelů, t.j. začleňování uživatelů do každodenního života většinové společnosti.