Ceník za služby pro CHB

Ceník úhrad za poskytnuté služby s účinností od 1. 2. 2019

Tento ceník nahrazuje ceník za poskytnuté služby z 31. 1. 2018

Poskytnutí ubytování

Poskytnutím ubytování se rozumí ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti, v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. Úhrada dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů může dosáhnout maximální výše 210 Kč denně.

 

Typ bydlení

Úhrada za 1 den

Úhrada za 1 měsíc

(30 dnů)

BYT č. 1 ŠEBETOV

(ubytování pro 2 osoby)

Šebetov 93, 679 35 Šebetov

 

 

- jeden dvoulůžkový pokoj

- samostatná kuchyňka s jídelním koutem

- jídelna - obývák

- koupelna se sprchovým koutem

- samostatné WC

195 Kč

5 850 Kč

 

BYT č. 2 ŠEBETOV

(ubytování pro 3 osoby)

Šebetov 93, 679 35 Šebetov

 

 

- jeden jednolůžkový pokoj

- jeden dvoulůžkový pokoj se vstupem na terasu

- kuchyň s jídelním koutem

- samostatná koupelna se sprchovým koutem

- samostatné WC

195 Kč

5 850 Kč

 

BYT č. 3 ŠEBETOV

(ubytování pro 4 osoby)

Šebetov 93, 679 35 Šebetov

 

 

- dva dvoulůžkové pokoje (z jednoho je přístup na terasu a součástí jednoho z nich je jídelní kout)

- kuchyňka

- koupelna se sprchovým koutem a WC

195 Kč

5 850 Kč

 

BYT č. 4 ŠEBETOV

(ubytování pro 3 osoby)

Šebetov 184, 679 35 Šebetov

 

 

- tři jednolůžkové pokoje (jeden z toho s balkonem

- samostatná kuchyň s jídelním koutem

- samostatná koupelna s vanou

- samostatné WC

 

 

205 Kč

 

6 150 Kč

BYT č. 5 ŠEBETOV

(ubytování pro 3 osoby)

Šebetov 172, 679 35 Šebetov

   

- tři jednolůžkové pokoje (jeden z toho s balkonem

- samostatná kuchyň s jídelním koutem

- samostatná koupelna s vanou

- samostatné WC

205 Kč

6 150 Kč

 

BYT č. 6 ŠEBETOV

(ubytování pro 3 osoby)

Šebetov 232, 679 35 Šebetov

 

 

- tři jednolůžkové pokoje (jeden z toho s balkonem

- samostatná kuchyň s jídelním koutem

- samostatná koupelna s vanou

- samostatné WC

- sklep

205 Kč

6 150 Kč

 

BYT č. 7 BOSKOVICE

(ubytování pro 2 osoby)

Bílkova 2390/70, 680 01 Boskovice

 

 

- jeden dvoulůžkový

- jeden jednolůžkový pokoj, z toho jednolůžkový pokoj je s balkonem a je součástí obývacích prostor s kuchyňským koutem

- kuchyňský kout s jídelním koutem

- samostatná koupelna s vanou a sprchou

- samostatné WC

- sklep

205 Kč

6 150 Kč

 

 

Úkony péče

Za podporu a pomoc při poskytování sociální služby Chráněné bydlení hradí uživatelé služby úhradu podle skutečně poskytnutých úkonů ve výši, která nesmí překročit maximální výši uvedenou ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

V případě, že uživatel je příjemcem příspěvku na péči, zavazuje se poskytovatel účtovat za poskytované úkony péče měsíčně maximálně do výše přiznaného příspěvku na péči. Poskytované úkony přesahující částku přiznaného příspěvku na péči nebudou uživateli účtovány.

V případě, že uživatel není příjemcem příspěvku na péče, jsou uživateli poskytovány úkony péče bez úhrady.

 

 

 

 

Popis úkonů péče

Stanovená úhrada

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 

 1. Pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti.

130 Kč/hod

 1. Pomoc při údržbě domácích spotřebičů.

130 Kč/hod

 1. Podpora při hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami.

130 Kč/hod

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 

 1. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

 

130 Kč/hod

 1. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

130 Kč/hod

 1. Zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání.

130 Kč/hod

 1. Podpora v oblasti partnerských vztahů

 

130 Kč/hod

 1. Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu.

 

130 Kč/hod

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

 1. Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

130 Kč/hod

 1. Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů.

130 Kč/hod

 1. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

130 Kč/hod

Sociálně terapeutické činnosti

 

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Pracovní terapie v dílnách Soc. služeb Šebetov, zájmové kroužky,…

130 Kč/hod

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

 1. Pomoc při komunikaci vedoucí uplatňování práv a oprávněných zájmů

130 Kč/hod

 1. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

130 Kč/hod

Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 

 1. Pomoc při úkonech osobní hygieny.

130 Kč/hod

 1. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty.

130 Kč/hod

 1. Pomoc při použití WC.

130 Kč/hod

 

 

Stravování

Stravování je řešeno za podpory či pomoci asistentů dle Vnitřních pravidel Chráněného bydlení, které uživatel obdrží vždy před podpisem smlouvy.

Uživatel má možnost odebírat oběd z centrální kuchyně Sociálních služeb Šebetov, p.o. v ceně dle aktuálních ceníku.

K 1. 2. 2019 je cena oběda stanovena na 68,- Kč.

Snídaně, svačiny, večeře a obědy (mimo odebrané z centrální kuchyně) si připravují uživatelé za podpory asistenta.

Nákup potravin a surovin si hradí uživatelé sami ze svých finančních prostředků.

 

 

Ing. Zdeňka Vašíčková, MBA, ředitelka