Ceník za služby pro CHB

Od 1. 4. 2022

/data/File/rok_2022/CENÍK CHB 4-2022.docx

Výše úhrad je v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 34/2022, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., jíž se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.