Beseda o myslivosti

BESEDA O MYSLIVOSTI

Letní dny nám velmi zajímavě zpestřil p. Bc. Lukáš Fiala. Připravil si pro nás velmi poutavou besedu o myslivosti. Celé povídání bylo rozděleno do několika kapitol – střelectví, lovectví, péče a chov zvěře, myslivecká zoologie a myslivecká kynologie (což je dělení a poznávání loveckých psů).

Každou část p. Fiala doprovázel promítáním zajímavých a krásných fotografií. Tak jsme získali jasnou představu o všem, co nám p. Fiala vyprávěl.

Také nám názorně předvedl vábení zvěře pomocí vábničky a hru na lesní roh. Přinesl nám na ukázku různé trofeje, části myslivecké výbavy a mysliveckou literaturu. A tak jsme se například dozvěděli, že šoulačka je jeden ze způsobů lovení zvěře a tam, kde se dnes vyskytují v hojném počtu zajíci (a těch míst je už málo), je zdravé prostředí.

Beseda byla ukončena dotazy klientů a i těch bylo dost, protože to bylo opravdu zajímavé povídání. Ještě jednou děkujeme p. Fialovi za příjemně strávené dopoledne.

Ivana Bártová a klienti DZR